Ankietyzacja

Akty prawne

Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych

 • dr inż. Krzysztof Stawicki

Sprawozdania z ankietyzacji

Rok akademicki 2010/2011
Rok akademicki 2011/2012
Rok akademicki 2012/2013
Rok akademicki 2013/2014
Rok akademicki 2014/2015
Rok akademicki 2015/2016
Rok akademicki 2016/2017
Rok akademicki 2017/2018
Rok akademicki 2018/2019
Rok akademicki 2019/2020
Rok akademicki 2020/2021
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  7,83 MB))
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WE ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  3,14 MB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  363 KB))
 • Sprawozdanie z ankiety Uczelni w roku akademickim 2020/2021 (format:  pdf, rozmiar:  6,30 MB)
 • Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Elektrycznego ZUT w roku akademickim 2020/21 (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  5,44 MB),  plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  264 KB))
 • Sprawozdanie Dziekana Wydziału Elektrycznego z wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich WE prowadzących zajęcia na Wydziale w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy) (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,53 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,64 KB))
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 semestr letni (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,31 MB))
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WE ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 semestr letni (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  483 KB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  284 KB))
 • Sprawozdanie Dziekana Wydziału Elektrycznego z wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich WE prowadzących zajęcia na Wydziale w roku akademickim 2020/2021 (semestr letni) (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,09 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,36 KB))
Rok akademicki 2021/2022
 • Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Elektrycznego ZUT w roku akademickim 2020/21(skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  8,72 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  267 KB))
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WE ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  3,49 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  160 KB))
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WE ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022 semestr letni (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  11,13 MB), plik Word bez podpisu) (format:  docx, rozmiar:  142 KB)
 • Sprawozdanie Dziekana Wydziału Elektrycznego z wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich WE prowadzących zajęcia na Wydziale w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,09 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  17,31 KB))
 • Sprawozdanie z ankiety poziomu satysfakcji nauczyciela akademickiego dotyczącej oceny jakości kształcenia w Uczelni - Wydział Elektryczny w roku akademickim 2021/2022 (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  8,37 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  2,36 MB))
Rok akademicki 2022/2023
 • Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na WE ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023 semestr zimowy (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  7,81 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  164 KB))