Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10Kierownik katedry

prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma

Adres korespondencyjny

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

Siedziba ul. 26 Kwietnia 10

71-126 Szczecin

Strona internetowa: http://media.zut.edu.pl/

Informacje o Katedrze

Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej powstała 1.01.2000 r. na bazie ówczesnego Zakładu Teorii Sygnałów Instytutu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jej pracownicy zajmują się głównie zagadnieniami związanymi z przemysłowymi zastosowaniami informatyki, w szczególności metodami przetwarzania i analizy sygnałów oraz obrazów, a także sieciami teleinformatycznymi oraz technikami multimedialnymi. Prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie na kierunku Teleinformatyka, a także częściowo dla studentów Automatyki i Robotyki. Od 1.01.2021 r. Katedra grupuje w swoim powiększonym składzie większość pracowników Wydziału Elektrycznego prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe łączące dwie aktualnie obowiązujące dyscypliny naukowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja, począwszy od wspomagania metod diagnostyki transformatorów i powierzchni dla zastosowań przemysłowych, przez zagadnienia Przemysłowego Internetu Rzeczy, po uczenie maszynowe i metody sztucznej inteligencji.

Tematyka badań naukowych

 • algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów wielowymiarowych ukierunkowane na przetwarzanie obrazów
 • techniki wizyjne w automatyce i robotyce, w szczególności mobilnej
 • metody analizy i rekonstrukcji obrazów biomedycznych
 • metody oceny jakości sygnałów i obrazów cyfrowych
 • wizyjna ocena jakości wydruków 3D
 • metody przetwarzania wstępnego i binaryzacji obrazów na potrzeby rozpoznawania tekstu (WEZUT OCR dataset)
 • rozpoznawanie wzorców
 • uczenie maszynowe
 • zastosowania sztucznej inteligencji
 • metody śledzenia obiektów, algorytmy TBD
 • kompresja, kodowanie i transmisja sygnałów wielowymiarowych
 • diagnostyka wibroakustyczna
 • zastosowania algorytmów analizy obrazów w transporcie i elektrotechnice
 • przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesorów sygnałowych (DSP) i klastrów komputerowych
 • systemy telewizji cyfrowej
 • techniki studia wirtualnego
 • systemy motion capture, motion tracking i camera tracking
 • liniowa oraz nieliniowa filtracja sygnałów i obrazów
 • ekstrakcja geometrycznych cech obrazu
 • procesy samopodobne (self-similar)
 • badania statystyczne ruchu w sieciach komputerowych
 • zastosowania modeli kolejkowych
 • widmowa analiza sygnałów
 • systemy dźwięku dookólnego i przestrzennego
 • systemy syntezy obrazów 3D
 • animacja komputerowa


Współpraca

 • National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Ukraina
 • Kaunas University of Technology, Litwa
 • Codelab (dawniej: brightOne Sp. z o.o.)
 • GlobalLogic
 • Intel Technology Poland
 • AVID Technology Poland Sp. z o.o.

Laboratoria

 • Akcelerator Multimedialnych Obliczeń Komputerowych (Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych)
 • Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów i Metod Numerycznych
 • Laboratorium Inżynierii Dźwięku i Ambiofonii (Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych)
 • Laboratorium Inżynierii Multimedialnej (Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych)
 • Laboratorium Podstaw Sieci Teleinformatycznych i Usług Sieciowych
 • Laboratorium Wirtualizacji Sieci
 • Telewizyjne Studio Badań Podstawowych (Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych)

Pracownicy