Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Koordynator centrum
dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT

Adres ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin

Strona internetowa Centrum: http://emf.zut.edu.pl/

Tematyka badań naukowych

 • techniki wysokich częstotliwości: mikrofalowa, terahercowa i podczerwień
 • inżynieria silnych pól magnetycznych
 • kompatybilność elektromagnetyczna
 • aktywna termografia podczerwona
 • technologia energy harvesting
 • tomografia mikrofalowa i terahercowa
 • układy sensoryczne do pomiarów/obserwacji zjawisk fizycznych oraz substancji o charakterze chemicznym i biologicznym
 • oddziaływanie fal elektromagnetycznych z różnorodnymi materiałami, grzanie mikrofalowe, modelowanie i pomiary efektów termicznych związanych z występowaniem pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości
 • badanie właściwości materiałów w zakresie mikrofalowym i terahercowym, spektroskopia terahercowa
 • dynamika magnesowania i właściwości magnetyczne materiałów od pól quasi-stacjonarnych do pól wysokich częstotliwości
 • metamateriały elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym i terahercowym,
 • aplikacje przemysłowe cienkich warstw magnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości pól 
 • nowe materiały dielektryczne i magnetyczne: kompozytowe i nanomateriały

Współpraca

 • Indyjski Instytut Technologiczny w Chennai, Indie
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, CENTERA
 • Instytut Technologii Mikrosystemów, Uniwersytet w Furtwangen, Niemcy
 • Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Indie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Laboratoria

 • Laboratorium Aktywnej Termografii Podczerwonej
 • Laboratorium Anten i Technik Wysokich Częstotliwości
 • Laboratorium Pomiarów Magnetycznych
 • Laboratorium Techniki Mikrofalowej
 • Pracownia Badań i Certyfikacji EMC
 • Pracownia Prototypowania, Obróbki i Inspekcji Wizualnej

Pracownicy