Konferencje

Wydział organizuje konferencje naukowe i naukowo-techniczne, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Niektóre z nich mają charakter autorski i organizowane są cyklicznie, inne okresowo, na podstawie decyzji komitetów programowych konferencji. Do najważniejszych, organizowanych przez Wydział, zaliczyć można:

 • International IEEE/IFAC Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR, organizowana od roku 1994 w Międzyzdrojach lub Szczecinie. Konferencja należy do największych regionalnych imprez naukowych z zakresu automatyki i robotyki w Europie. Patronaty: Komitet Automatyki Polskiej Akademii Nauk, IEEE Robotics & Automation Society, IEEE Control Systems Society, International Federation of Automatic Control (IFAC).
 • International Symposium on Theoretical Electrical Engineering – ISTET. Konferencja organizowana jest przez różne ośrodki światowe w cyklu dwuletnim. Poświęcona jest badaniom naukowym i edukacji akademickiej w zakresie teorii i zastosowań pól elektromagnetycznych, obwodów elektrycznych, przetwarzania sygnałów i sterowania układami elektromagnetycznymi. W 2007 roku zorganizowana przez Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki odbyła się w Szczecinie. W roku 2015 Katedra jest organizatorem konferencji po raz kolejny.
 • Electromagnetic Nondestructive Evaluation (ENDE), międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. W roku 2010 odbyła się w Szczecinie.
 • Międzynarodowe warsztaty naukowe Nonlinear Optical Applications – NOA, organizowane co dwa lata wspólnie z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, organizowana po raz pierwszy przed 40 laty, a następnie kolejno co 10 lat przez Zakład Metrologii.
 • Sympozjum nt. Niepewności Pomiarów, organizowane od roku 2002 przez Zakład Metrologii corocznie pod patronatem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz Głównego Urzędu Miar.
 • Seminarium Sekcji Kształcenia i Rozwoju Kadry Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN. Organizowane jest od roku 1990 corocznie przez Zakład Metrologii.
 • Sympozjum Techniki Laserowej – STL, organizowane cyklicznie od 1987 r., przez Katedrę Telekomunikacji i Fotoniki wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Wojskową Akademią Techniczną, pod auspicjami Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP i Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego.
  Sympozjum tradycyjnie stanowi forum wymiany informacji oraz prezentacji wyników badań (uzyskanych w krajowych ośrodkach naukowych i technicznych) dotyczących najnowszych osiągnięć w dziedzinie fizyki i techniki laserów oraz ich zastosowań.
 • XIII Symposium on New Trends in Audio and Video - NTIAV 2010 – organizowane przez Zakład Wibroakustyki Wydziału Techniki Morskiej, Katedrę Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki oraz Katedrę Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej Wydziału Elektrycznego, przy wsparciu Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Audio Engineering Society.
 • Polska Konferencja Optyczna PKO – organizowana cyklicznie co dwa lata przez Katedrę Telekomunikacji i Fotoniki wspólnie z Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konferencja służy  integracji środowiska polskich optyków, stwarza platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki, łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym a przez to jest reprezentatywna dla całej polskiej optyki.
 • International Interdisciplinary PhD Workshop – IIPhDW, międzynarodowe warsztaty doktoranckie organizowane od 2009 roku przez różne ośrodki krajowe i zagraniczne. Konferencja kierowana jest w głównej mierze do młodych pracowników nauki oraz ambitnych studentów. Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie zorganizował jak do tej pory dwie edycje: w 2015 roku w Międzyzdrojach oraz w 2018 roku w Świnoujściu.
 • International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism – OIPE, konferencja międzynarodowa organizowana przez różne ośrodki europejskie w cyklu dwuletnim od 1989 roku. Poświęcona jest badaniom naukowym i edukacji akademickiej w zakresie zagadnień odwrotnych oraz metod regularyzacji w elektromagnetyzmie. Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie jest organizatorem 16. edycji tej konferencji (wrzesień 2020).