Katedra Wysokich Napięć i Elektroenergetyki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Kierownik katedry

dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT

Adres

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

Badania prowadzone w KWNiE dotyczą głównie tematyki wysokonapięciowej, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych i modelowania zjawisk w nich zachodzących. Wykonywane są analizy systemów elektroenergetycznych, m.in. wpływu poszczególnych urządzeń na ich pracę i stabilność oraz analizy przyłączeniowe. Prowadzi się także badania klimatyczne i starzeniowe układów izolacyjnych.

Tematyka badań naukowych

 • algorytmy pomiarowe i obliczeniowe do badania stanów nieustalonych w systemach elektroenergetycznych
 • algorytmy obliczeniowe i pomiarowe do analizy pól elektromagnetycznych 50 Hz wokół linii i stacji elektroenergetycznych
 • analiza numeryczna pól elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych
 • analiza wpływu przyłączania OZE i magazynów energii na pracę systemu elektroenergetycznego
 • analizy wpływu podmiotów przyłączanych na pracę systemu elektroenergetycznego
 • aspekty technologiczne wykonawstwa i eksploatacji elektroenergetycznych sieci okrętowych
 • badania dotyczące strat mocy w sieciach elektroenergetycznych
 • badania materiałów elektrotechnicznych
 • badania materiałów z recyklingu pod kątem ponownego ich użycia w elektrotechnice
 • badania przesyłu energii elektrycznej z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego
 • badania środowiskowe materiałów i urządzeń
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych
 • diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
 • dobór urządzeń kompensujących moc bierną w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • materiały elektrotechniczne do trudnych warunków eksploatacyjnych
 • modelowanie pól cieplnych w urządzeniach elektrycznych
 • ocena stanu technicznego generatorów i transformatorów
 • problemy dozymetrii pól elektromagnetycznych o częstotliwości przemysłowej
 • spektroskopia dielektryczna ultraniskich i ultrawysokich częstotliwości
 • systemy eksploatacji urządzeń elektrycznych
 • technika wysokich napięć
 • technologia i zarządzanie procesami wytwarzania wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wymagań jakościowych
 • wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
 • współpraca elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
 • współpraca zabezpieczeń elektroenergetycznych podmiotów przyłączanych do systemu elektroenergetycznego z istniejącymi zabezpieczeniami
 • wyznaczanie stref ochronnych wokół źródeł pól elektromagnetycznych
 • zastosowanie algorytmów opartych na metodzie elementów skończonych do diagnostyki transformatorów i urządzeń elektrycznych
 • zastosowanie elektrotechnologii w ochronie środowiska
 • zastosowanie wibroakustyki w diagnostyce transformatorów i urządzeń elektrycznych

Współpraca

 • Enea Operator Sp. z o.o.
 • Energo-Complex Sp. z o.o.
 • MABO Sp. z o.o.
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki OBRE
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
 • Polski Komitet Normalizacyjny, KT 68 „ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych”
 • University of Applied Science Stralsund, Niemcy

Laboratoria

 • Laboratorium Badań Środowiskowych
 • Laboratorium Pomiarowe Właściwości Materiałów
 • Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych
 • Laboratorium Wysokich Napięć

Pracownicy