Historia

Wydział Elektryczny powstał w 1946 r. jako jeden z trzech Wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.

Akt prawny w postaci Dekretu ówczesnego Ministra Oświaty, powołujący z dniem 1 grudnia 1946 Szkołę Inżynierską i wraz z nią Wydział Elektryczny, ukazał się 20 stycznia 1947 r. Po okresie dynamicznego rozwoju nacechowanego pionierskim entuzjazmem tworzenia Wydziału i Uczelni, w roku 1952 centralne władze podjęły decyzję o likwidacji na Wydziale Elektrycznym kierunku telekomunikacyjnego i ograniczeniu liczby specjalności na kierunku energetycznym. Spowodowało to odejście z Wydziału uznanych już specjalistów i doprowadziło w konsekwencji do przekształcenia Wydziału w roku 1970 w strukturę Instytutową na prawach Wydziału. Na szczęście stan taki nie trwał zbyt długo, ponieważ już w lutym 1973 roku nastąpiło reaktywowanie Wydziału z dwoma instytutami wydziałowymi: Elektrotechniki oraz Automatyki Przemysłowej.

Od roku 1971 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. W czerwcu 2002 roku Wydział uzyskał pełne prawa akademickie w tej dyscyplinie, tj. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Od roku 2004 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, a od 25 stycznia 2010 r., również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Wydział Elektryczny prowadzi studia trzystopniowe na kierunkach: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika oraz dwustopniowe na kierunku teleinformatyka. Kierunek elektrotechnika jest prowadzony od początku istnienia Wydziału. Kierunek automatyka i robotyka jest prowadzony od roku 1994, natomiast teleinformatyka od roku 2011. W roku 1984 uruchomiony został kierunek elektronika (później elektronika i telekomunikacja), na którym do roku 2016 prowadzone były studia I stopnia, a do roku 2014 także studia II stopnia.

Przez kilkanaście lat począwszy od roku 1995, przy udziale pracowników Instytutu Fizyki, prowadzone były również studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna.