Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego

Na podstawie § 8 p.1 Zarządzenia nr 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków pełniących funkcje kierownicze..., Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 12 listopada 2020 r. powołana została Wydziałowa Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego na kadencję 2020-2024.

Skład Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego

 • dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Chady – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 • dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 • dr hab inż. Patryk Urban, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT
 • dr inż. Paweł Włoch – przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego
 • mgr inż. Ewelina Chołodowicz – przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Justyna Jończyk – przedst. prac. adm.-techn., sekretarz

Zadania Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego

 • monitorowanie procesu wdrażania Strategii rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
 • coroczny przegląd zapisów Strategii rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
 • aktualizacja Strategii rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie