Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego

Na podstawie § 38 p.7 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 17 października 2016 r. powołana została Wydziałowa Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego na kadencję 2016-2020.

Skład Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego

 • dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT przewodniczący
 • dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT – z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 • dr hab inż. Bogusław Węgrzyn
 • dr inż. Paweł Włoch – przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego
 • mgr inż. Jacek Kołek – przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Justyna Jończyk – przedst. prac. adm.-techn., sekretarz

Zadania Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Elektrycznego

 • monitorowanie procesu wdrażania Strategii rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
 • coroczny przegląd zapisów Strategii rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
 • aktualizacja Strategii rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie