Habilitacje

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Barbara Grochowalska

Harmonogram przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbary Grochowalskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, prowadzonego przez Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataCzynność w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Barbarze Grochowalskiej
04.11.2022Złożenie wniosku do Rady Doskonałości Naukowej o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, ze wskazaniem Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.
13.03.2023Powołanie komisji habilitacyjnej przez Senat ZUT w Szczecinie.
15.03.2023Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata.
16.06.2023Uchwała komisji habilitacyjnej ws. wyrażenia opinii w sprawie nadania dr Barbarze Grochowalskiej stopnia doktora habilitowanego.
26.06.2023Uchwała Senatu ZUT w Szczecinie ws. nadania dr Barbarze Grochowalskiej stopnia doktora habilitowanego.

 

 

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Witold Mickiewicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Witolda Mickiewicza w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika,  prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego i Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataOpis czynnościRealizator/Odpowiedzialny
24.04.2019Wszczęcie postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
06.06.2019Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
06.06.2019Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnejRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
08.11.2019Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
26.11.2019Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji KandydataDziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
12.02.2020Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna
24.02.2020Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegoSenat ZUT w Szczecinie

dr inż. Eugeniusz Kornatowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Eugeniusza Kornatowskiego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika,  prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataOpis czynnościRealizator/Odpowiedzialny
04.02.2019Wszczęcie postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
25.04.2019Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
25.04.2019Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnejRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
07.06.2019Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
17.07.2019Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji KandydataDziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
27.09.2019Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna
30.09.2019Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Marcin Wardach

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marcina Wardacha w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika,  prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataOpis czynnościRealizator/Odpowiedzialny
04.02.2019Wszczęcie postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
14.03.2019Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
14.03.2019Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnejRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
24.05.2019Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
27.05.2019Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji KandydataDziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
26.09.2019Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna
30.09.2019Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Grzegorz Psuj

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Grzegorza Psuja w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataOpis czynnościRealizator/Odpowiedzialny
20.09.2018Wszczęcie postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
25.10.2018Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
25.10.2018Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnejRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
07.12.2018Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
20.12.2018Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji KandydataDziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
05.03.2019Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna
14.03.2019Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Przemysław Łopato

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Łopato w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataOpis czynnościRealizator/Odpowiedzialny
22.03.2018Wszczęcie postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
26.04.2018Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
26.04.2018Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnejRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
11.05.2018Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
25.05.2018Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji KandydataDziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
21.09.2018Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna
21.09.2018Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Konrad Woronowicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Konrada Woronowicza w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

DataOpis czynnościRealizator/Odpowiedzialny
20.11.2017Wszczęcie postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
23.11.2017Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
23.11.2017Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnejRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
08.12.2017Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnegoCentralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
05.01.2018Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji KandydataDziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
06.04.2018Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna
26.04.2018Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegoRada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Piotr Paplicki

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Paplickiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
30.05.2017 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
01.06.2017 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
01.06.2017 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
09.06.2017 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
26.06.2017 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
19.09.2017 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
21.09.2017 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Szymon Banaszak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Szymona Banaszaka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
28.03.2017 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
20.04.2017 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
20.04.2017 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
12.05.2017 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
31.05.2017 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
19.09.2017 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
21.09.2017 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Piotr Baniukiewicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Baniukiewicza w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 06.04.2016Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
09.09.2015 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
29.10.2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
29.10.2015 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
04.12.2015 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
18.12.2015 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
07.04.2016 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Paweł Dworak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Pawła Dworaka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina automatyka i robotyka prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 21.03.2016Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanegoKomisja habilitacyjna

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
16.10.2015 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
29.10.2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
29.10.2015 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
04.12.2015 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
18.12.2015 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
07.04.2016 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Marek Ziółkowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marka Ziółkowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
17.07.2015 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
24.09.2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
24.09.2015 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
09.10.2015 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
26.10.2015 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
11.12.2015 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
17.12.2015 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
 

dr inż. Marcin Hołub

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marcina Hołuba w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
17.06.2015 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
25.06.2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
25.06.2015 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
04.09.2015 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
25.09.2015 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
11.12.2015 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
17.12.2015 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
 

dr inż. Eugeniusz Kornatowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Eugeniusza Kornatowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
12.03.2015 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
19.03.2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
19.03.2015 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
10.04.2015 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
17.04.2015 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
11.06.2015 Umorzenie postępowania Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

 

dr inż. Przemysław Mazurek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Mazurka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina automatyka i robotyka prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
28.02.2014 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
03.04.2014 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
03.04.2014 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
09.05.2014 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
28.05.2014 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
10.11.2014 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
04.12.2014 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Krzysztof Okarma

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Okarmy w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina automatyka i robotyka prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
12.10.2012 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
26.10.2012 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
26.10.2012 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
09.11.2012 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
30.11.2012 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
01.02.2013 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
07.02.2013 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

dr inż. Krzysztof Pietrusewicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Pietrusewicza w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina automatyka i robotyka prowadzonego przez Radę Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Data Opis czynności Realizator/Odpowiedzialny
27.06.2012 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
28.06.2012 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
28.06.2012 Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
07.09.2012 Powołanie komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
26.09.2012 Powiadomienie członków komisji habilitacyjnej o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie dokumentacji Kandydata Dziekan WE - z upoważnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
27.11.2012 Podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja habilitacyjna
29.11.2012 Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie