Rada Wydziału na kadencję 2016-2019

Dziekan
 • dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT
Prodziekani
 • dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT
Samodzielni pracownicy nauki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 • prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz
 • prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 • prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • prof. dr hab. inż. Jan Subocz
 • prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT 
 • dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Piotr Baniukiewicz
 • dr hab. inż. Eugeniusz Kornatowski
 • dr hab inż. Marcin Wardach
 • dr hab. inż. Bogusław Węgrzyn
 • dr. hab. inż. Patryk Urban
 • dr hab. inż. Marek Ziółkowski
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
 • dr inż. Piotr Cierzniewski
 • dr  Barbara Grochowalska
 • dr inż. Krzysztof Jaroszewski
 • dr inż. Tomasz Zarębski
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
 • Zofia Gilewska
 • mgr inż. Justyna Jończyk
Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów
 • mgr inż. Jarosław Fastowicz
 • Radosław Gajda
 • Oskar Jaskólski
 • Filip Kaczmarek
 • Aleksandra Mackiewicz
 • Anna Pochodaj
 • Krystian Samsonik
 • Tomasz Smuga
Przedstawiciele związków zawodowych
 • dr inż. Grzegorz Mikołajczak
 • dr inż. Leon Tarasiejski