Przyjmowanie skarg i wniosków

Zgodnie z Art. 253 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargi i wnioski kierowane do Dziekana Wydziału Elektrycznego przyjmuje Kierownik Dziekanatu, w  budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37,  pokój nr 217, w poniedziałki, środy i piątki,  w godzinach od 10.00 do 13.00.

Dziekan Wydziału Elektrycznego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania przez Kierownika Dziekanatu.
Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami Działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego – (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA – tekst jednolity Dz . U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).