Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

Kierownik laboratorium

prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka

Adres korespondencyjny

ul. Sikorskiego 37

71-313 Szczecin

Siedziba

ul. 26 Kwietnia 10

71-126 Szczecin

Strona www

www.foton.zut.edu.pl

Laboratorium powstało w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki” finansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa.

Tematyka badań naukowych

  • badanie właściwości nowych materiałów i urządzeń optycznych, w tym nieliniowych światłowodów planarnych i paskowych, matryc światłowodowych, światłowodów fotonicznych i mikrostrukturalnych
  • testowanie nowych standardów telekomunikacyjnych poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia
  • badania jakości elementów sieci teleinformatycznych