Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie Uchwały Nr 59 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r., Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 16 września 2020 r. powołana została Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT – Przewodniczący
  • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
  • dr inż. Piotr Lech
  • mgr inż. Michał Raczyński, przedstawiciel samorządu doktorantów
  • Damian Depa, przedstawiciel samorządu studentów
  • mgr Arleta Srebro, sekretarz

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • Zadania oraz tryb pracy wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia określone są odpowiednio w par. 9 oraz par. 10 załącznik do Zarządzenia Nr 89 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

Pliki do pobrania