Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie Uchwały Nr 59 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r., Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 16 września 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami, powołana została Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT – Przewodniczący
  • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
  • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
  • dr inż. Piotr Lech
  • dr inż. Krzysztof Stawicki
  • mgr inż. Jacek Grochowalski, przedstawiciel samorządu doktorantów
  • Adrian Kosior, przedstawiciel samorządu studentów

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • Zadania oraz tryb pracy wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia określone są odpowiednio w par. 9 oraz par. 10 załącznik do Zarządzenia Nr 194 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Rektora ZUT w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (skan z podpisem, PDF)