Kolegium Wydziału Elektrycznego

 1. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, dziekan - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, prodziekan ds. organizacji i rozwoju
 3. dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 4. dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 5. dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 6. dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT, pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
 7. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT, przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku teleinformatyka
 8. dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT, przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku elektrotechnika
 9. dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT, przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku automatyka i robotyka
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
 11. prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 12. prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 13. prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 14. prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 15. prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 16. dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 17. dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 18. mgr inż. Ewelina Chołodowicz, przedstawiciel doktorantów
 19. mgr inż. Justyna Jończyk - kierownik dziekanatu
 20. Aleksander Basarab, przedstawiciel studentów