Kolegium Wydziału Elektrycznego

  1. Dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, dziekan - przewodniczący, kierownik KPSilM
  2. Dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, prodziekan ds. organizacji i rozwoju, kierownik KAPiR
  3. Dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT, prodziekan ds. kształcenia
  4. Dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT, prodziekan ds. studenckich
  5. Dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT, kierownik KEiD
  6. Prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski, kierownik KZI
  7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow, kierownik KSiP
  8. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski, kierownik KETil
  9. Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, kierownik KEiNE
  10. Dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT, kierownik KISSiE
  11. Prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka, kierownik KTiF
  12. Tomasz Smuga, przedstawiciel studentów
  13. Mgr inż. Jarosław Fastowicz, przedstawiciel doktorantów
  14. Zofia Gilewska, kierownik dziekanatu