Kolegium Wydziału Elektrycznego

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Okarma, dziekan - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, prodziekan ds. organizacji i rozwoju
 3. dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 4. dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 5. dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 6. dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT, pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich
 7. dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT, przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku teleinformatyka
 8. dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT, przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku elektrotechnika
 9. dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT, przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku automatyka i robotyka
 10. prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 11. prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 12. prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 13. prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 14. prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 15. dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 16. dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 17. mgr inż. Ewelina Chołodowicz, przedstawiciel doktorantów
 18. mgr inż. Justyna Nowaczyk - kierownik dziekanatu
 19. inż. Kaja Kosmenda, przedstawiciel studentów