Katedra Telekomunikacji i Fotoniki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10Kierownik katedry

prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka

Adres korespondencyjny

ul. Sikorskiego 37

71-313 Szczecin

Siedziba

ul. 26 Kwietnia 10

71-126 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • optyczne zjawiska nieliniowe,
 • materiały półprzewodnikowe w fotonice,
 • zjawiska i materiały fotorefrakcyjne,
 • planarne i paskowe układy światłowodowe,
 • światłowody mikrostrukturalne,
 • solitony optyczne,
 • optyczne przetwarzanie informacji i holografia,
 • fotoniczne sieci i systemy telekomunikacyjne,
 • elementy sieci telekomunikacyjnych,
 • teoria teleinformatycznych układów radiowych i przewodowych.

Współpraca

 • Królewska Politechnika Sztokholmska, Szwecja
 • Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Niemcy
 • Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, Włochy
 • Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Niemcy

Laboratoria

 • Laboratorium Optoelektroniki
 • Pracownia Analizy i Opracowania Wyników
 • Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych
 • Pracownia Modulacji i Detekcji
 • Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia
 • Pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych
 • Pracownia Urządzeń Fotonicznych

Pracownicy