Katedra Telekomunikacji i Fotoniki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10Kierownik katedry

prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka

Adres korespondencyjny

ul. Sikorskiego 37

71-313 Szczecin

Siedziba

ul. 26 Kwietnia 10

71-126 Szczecin

Tematyka badań naukowych

W Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki prowadzone są badania podstawowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie fotoniki i techniki światłowodowej. Katedra współpracuje z wieloma firmami telekomunikacyjnymi wykonując prace projektowe oraz certyfikacyjne sieci i osprzętu telekomunikacyjnego oraz urządzeń fotonicznych. Katedra dysponuje zaawansowaną bazą laboratoryjną umożliwiającą między innymi:

 • badanie właściwości nowych materiałów i urządzeń optycznych, w tym nieliniowych światłowodów planarnych i paskowych, matryc światłowodowych, światłowodów fotonicznych i mikrostrukturalnych,
 • testowanie nowych standardów telekomunikacyjnych poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia,
 • badania jakości elementów sieci teleinformatycznych.
 • badania optycznych zjawisk nieliniowych w tym analiza teoretyczna zjawisk występują-cych podczas nieliniowej propagacji światła oraz badania eksperymentalne zjawisk nie-liniowych występujących w ośrodkach półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględ-nieniem struktur o zredukowanej wymiarowości.
 • projektowanie i badania nowych rodzajów światłowodów, w tym mikro-strukturalnych, wielordzeniowych, kilkumodowych (w ramach projektu NMKM+) i nanostrukturyzowanych.
 • projektowanie i badania elementów światłowodowych, w tym czujników rozłożonych do zastosowań telekomunikacyjnych, przemysłowych i biomedycznych.
 • badania związane ze światłowodowymi sieciami telekomunikacyjnymi obecnych i przyszłych generacji, ze szczególnym uwzględnieniem sieci dostępowych oraz łączy transportowych dla sieci mobilnych 5G oraz kolejnych. Prace (prowadzone w ramach projektu A5GARD) obejmują metody detekcji usterek w sieciach, a także zwiększania pojemności transmisyjnej z wykorzystaniem najnowszych technologii światłowodowych.

Badania certyfikacyjne wykonywane dla przedsiębiorstw

 • Badania transmisyjne w światłowodowych sieciach dostępowych i transportowych.
 • Badania i certyfikowanie osprzętu teleinformatycznego, w tym przełącznic i kabli światłowodowych dla sieci radiowo-światłowodowych (5G, FTTA, FTTH).
 • Projektowanie, pomiary i certyfikowanie elementów światłowodowych i fotonicznych (w tym czujników światłowodowych) dla systemów transmisyjnych (sieci światłowodowe i radiowo-światłowodowe) oraz zastosowań przemysłowych i biomedycznych.

Współpraca

Prowadzona jest współpraca w ramach projektów europejskich (obecnie realizowany jest projekt CELTIC-NEXT A5GARD) oraz w ramach współpracy bilateralnej z wybranymi operatorami telekomunikacyjnymi i producentami sprzętu telekomunikacyjnego oraz komponentów światłowodowych dostarczającymi swoje rozwiązania na rynek światowy.

Partnerzy w ramach współpracy bilateralnej
 • Thorlabs, Szwecja
 • National Instruments, USA
 • Ekinops S.A., Francja
 • VPI Software, Niemcy
 • Synopsys, USA
 • Ericsson, Szwecja
 • Nexans, Szwecja
 • EXFO, Kanada
 • OFS, USA
Konsorcjum Projektu A5GARD:
 • Telenor Sverige AB, Sweden
 • ADTRAN GmbH, Germany
 • BT, United Kingdom
 • Enovas, Turkey
 • GOHM Electronics, Turkey
 • InPhoTech, Poland
 • Lund University, Sweden
 • MaxLinear, Spain
 • MIC Nordic AB, Sweden
 • Nokia Bell N.V., Belgium
 • Västerbottens Läns Landsting, Sweden
 • Sckipio Technologies, Israel
 • Sensative AB, Sweden
 • Transtema Network Services AB, Sweden
 • West Pomeranian University of Technology , Poland

Laboratoria

 • Laboratorium Optoelektroniki
 • Pracownia Analizy i Opracowania Wyników
 • Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych
 • Pracownia Modulacji i Detekcji
 • Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia
 • Pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych
 • Pracownia Urządzeń Fotonicznych

Pracownicy