Katedra Maszyn i Napędów Elektrycznych

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Kierownik katedry prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka

Adres ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • modelowanie matematyczne i optymalizacja pracy maszyn i napędów elektrycznych
 • sterowanie napędów elektrycznych z silnikami prądu przemiennego o ruchu obrotowym i liniowym
 • konstrukcja i eksploatacja systemów elektromechanicznych
 • projektowanie i badania przekształtników energoelektronicznych urządzeń przemysłowych
 • elektryczne napędy wysokiej częstotliwości
 • wykorzystanie przekształtników energoelektronicznych do generatorów zimnej plazmy w celu oczyszczania spalin i powietrza
 • instalacje elektryczne niskiego napięcia - projektowanie, montaż, eksploatacja
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych
 • eksploatacja mechanizmów i urządzeń okrętowych na statkach morskich i promach osobowo-towarowych
 • sterowanie i napęd obiektów do prac podwodnych
 • modelowanie pól magnetycznych, elektrycznych i cieplnych elektromechanicznych przetworników energii
 • układy i algorytmy sterowania elektromechanicznych przetworników energii
 • numeryczne i analityczne metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych
 • lewitacja i łożyskowanie magnetyczne
 • zastosowania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego
 • maszyny elektryczne

Współpraca 

 • Instytut Leibniza ds. Nauki i Technologii Plazmy, Niemcy
 • Technologiezentrum Fördergesellschaft mbH Vorpommern (TZV), Niemcy
 • Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy
 • Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania
 • Uniwersytet w Pawii, Włochy

Laboratoria

 • Laboratorium Automatyki Budynkowej
 • Laboratorium Automatyki i Napędu Elektrycznego
 • Laboratorium Energoelektronicznych Źródeł Zasilania dla Technologii Zimnej Plazmy
 • Laboratorium Maszyn i Napędów Elektrycznych
 • Laboratorium Maszyn i Napędów Specjalnych
 • Laboratorium Przekształtników Energoelektronicznych
 • Laboratorium Urządzeń i Instalacji Elektrycznych

http://www.youtube.com/watch?v=NAfn2E0GC3U

Pracownicy