Jakość kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz wytycznych zawartych w Standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uczelni obejmuje:

  • monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia;
  • ocenę i analizę procesu kształcenia;
  • ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • ocenę warunków socjalnych oferowanych studentom;
  • ocenę dostępności informacji na temat realizacji kształcenia;
  • ocenę mobilności studentów i nauczycieli akademickich;
  • analizę opinii studentów, doktorantów, monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.

     

Pliki do pobrania