Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Kierownik katedry
prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski

Adres ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w zastosowaniu do identyfikacji
 • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych z wykorzystaniem układów terahercowych
 • Badania nieniszczące metodami magnetycznymi i prądów wirowych
 • Badania nieniszczące metodą elektromagnetyczno-akustyczną (EMAT)
 • Badania nieniszczące metodą mikrofalową
 • Badania nieniszczące metodą radiografii komputerowej
 • Badania w zakresie metod tomografii komputerowej (CT), pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET) oraz tomografii rezonansu elektromagnetycznego (EPR)
 • Biomagnetyzm
 • Ekranowanie pól elektromagnetycznych
 • Elektromagnetyczne metody badań nieniszczących
 • Komputerowe modelowanie dynamiki procesów elektromagnetycznych i cieplnych oraz metody identyfikacji dynamiki obiektów, których te procesy dotyczą
 • Komputerowe modelowanie oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości akustycznej
 • Komputerowe modelowanie układów z elementami elektromagnetycznymi o zmiennej strukturze
 • Metody przetwarzania, kompresji, analizy i automatycznej klasyfikacji jednowymiarowych sygnałów cyfrowych, m.in. sygnałów biomedycznych
 • Metody statystyczne i optymalizacyjne w aspekcie ich zastosowania w elektrotechnice
 • Modelowanie elektromagnetycznych układów badań nieniszczących
 • Numeryczne i analityczne metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych
 • Projektowanie przetworników elektromagnetycznych do badań nieniszczących
 • Wyznaczanie parametrów modeli nieliniowych
 • Zastosowanie narzędzi i metod informatyki w elektrotechnice i elektronice

Współpraca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Indyjski Instytut Technologiczny w Chennai, Indie
 • Instytut Technologii Mikrosystemów, Uniwersytet w Furtwangen, Niemcy
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, CENTERA
 • Politechnika Poznańska
 • Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Indie
 • Uniwersytet Techniczny w Ilmenau, Niemcy
 • Uniwersytet w Oita, Japonia
 • Uniwersytet w Perugii, Włochy

Laboratoria

 • Laboratorium Aktywnej Termografii Podczerwonej (CIPEiTWC)
 • Laboratorium Anten i Technik Wysokich Częstotliwości (CIPEiTWC)
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 1
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 2
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 3: radiografia komputerowa
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 4
 • Laboratorium Pomiarów Magnetycznych (CIPEiTWC)
 • Laboratorium Techniki Mikrofalowej (CIPEiTWC)
 • Pracownia Badań i Certyfikacji EMC (CIPEiTWC)
 • Pracownia Prototypowania, Obróbki i Inspekcji Wizualnej (CIPEiTWC)

Pracownicy