Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Kierownik katedry
prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski

Adres ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

Zainteresowania naukowe pracowników KETiIS dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z zastosowaniem metod informatycznych w analizie i syntezie układów elektromagnetycznych i obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 • Elektromagnetyczne metody badań nieniszczących
 • Projektowanie przetworników elektromagnetycznych do badań nieniszczących
 • Badania nieniszczące metodami magnetycznymi i prądów wirowych
 • Badania nieniszczące metodą mikrofalową
 • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych z wykorzystaniem układów terahercowych
 • Badania nieniszczące metodą radiografii komputerowej
 • Badania nieniszczące metodą aktywnej termografii podczerwonej
 • Badania nieniszczące metodą elektromagnetyczno-akustyczną
 • Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w zastosowaniu do identyfikacji
 • Numeryczne i analityczne metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych
 • Ekranowanie pól elektromagnetycznych
 • Modelowanie dynamiki procesów elektromagnetycznych i cieplnych oraz identyfikacja i optymalizacja dynamiki obiektów
 • Modelowanie oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości akustycznej
 • Zastosowanie technologii przyrostowych w rekonstrukcjach medycznych
 • Wybrane zagadnienia diagnostyki medycznej i ochrony radiologicznej

  Współpraca

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Indyjski Instytut Technologiczny w Chennai, Indie
  • Instytut Technologii Mikrosystemów, Uniwersytet w Furtwangen, Niemcy
  • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, CENTERA
  • Politechnika Poznańska
  • Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Indie
  • Uniwersytet Techniczny w Ilmenau, Niemcy
  • Uniwersytet w Oita, Japonia
  • Uniwersytet w Perugii, Włochy

  Laboratoria

  • Laboratorium Aktywnej Termografii Podczerwonej (CIPEiTWC)
  • Laboratorium Anten i Technik Wysokich Częstotliwości (CIPEiTWC)
  • Laboratorium Badań Nieniszczących 1
  • Laboratorium Badań Nieniszczących 2
  • Laboratorium Badań Nieniszczących 3: radiografia komputerowa
  • Laboratorium Badań Nieniszczących 4
  • Laboratorium Pomiarów Magnetycznych (CIPEiTWC)
  • Laboratorium Techniki Mikrofalowej (CIPEiTWC)
  • Pracownia Badań i Certyfikacji EMC (CIPEiTWC)
  • Pracownia Prototypowania, Obróbki i Inspekcji Wizualnej (CIPEiTWC)

  Pracownicy