Rada Przemysłowo-Programowa

Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. powołała Radę Przemysłowo-Programową Wydziału Elektrycznego i zatwierdziła jej statut.

Rada ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania dominujących podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się do sektorów przemysłowych związanych z obszarami automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji. Celem Rady jest również stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących jakości kształcenia.
Rada Przemysłowo-Programowa jest pierwszym tego typu organem kolegialnym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Inauguracyjne posiedzenie Rady w kadencji 2016-2020, w którym uczestniczyli zaproszeni do współpracy przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz pracownicy i przedstawiciele władz wydziału, odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r.

Skład Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego

Lp. Imię Nazwisko Firma Funkcja
1 Stanisław August Autocomp Management Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy
2 Jakub Borowczyk infinIT Codelab Sp. z o.o. Dyrektor
3 Marzena Budnik-Ródź Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki
4 Janusz Gajowiecki Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Dyrektor
5 Sebastian Gulka DGS Poland Sp. z o.o. Dyrektor
6 Piotr Huryń B&R Automatyka Przemysłowa Dyrektor Regionu Szczecin
7 Daniel Jabłoński GlobalLogic Wiceprezes
8 Grzegorz Kaczmarek ASTOR Zachód Sp. z o.o. Dyrektor
9 Mariusz Kądziołka Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Prezes Zarządu
10 Sebastian Kopaniecki Vestas-Poland Sp. z o.o. Head of Service Delivery Center
11 Andrzej Kowal Elektrobudowa SA Oddział Realizacji Projektów na terenie Elektrowni Dolna Odra Kierownik Projektu
12 Krzysztof Kowalski Krzysztof Kowalski Doradztwo (poprzednio: DGS Sp. z o.o.) Właściciel
13 Adrianna Kozera HIAB, Grupa Cargotec Project Manager, FRC
14 Robert Ostojski Meelogic Polska Sp. z o.o. Dyrektor
15 Krzysztof Piątkowski Biuro Projektowe PROELCAD Właściciel
16 Tomasz Pieńkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczecin Prezes Zarządu
17 Janusz Płowucha ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
18 Michał Przepiera Urząd Miasta Szczecin Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
19 Janusz Pydo ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Dyrektor
20 Grzegorz Samulnik National Instruments Polska Field Sales Engineer
21 Radosław Sochanowski Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający, wiceprezes Zarządu
22 Marek Szrot OBRE Sp. z o.o. Prezes Zarządu
23 Roman Ulan Tieto Poland Sp. z o.o. Kierownik Liniowy
24 Rafał Urbanowicz ZPUE S.A. Dyrektor Zachodniopomorskiego Biura Techniczno-Handlowego
25 Paweł Włoch Neruo Właściciel
26 Andrzej Wojdała Avid Technology Poland Sp. z o.o. Dyrektor
27 Marek Zaleski Sonion Polska Sp. z o.o. Dyrektor
28 Krzysztof Okarma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Dziekan
29 Paweł Dworak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
30 Piotr Paplicki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan ds. studenckich
31 Marcin Ziółkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prodziekan ds. kształcenia
32 Stefan Domek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Prorektor ds. organizacji i rozwoju
33 Marcin Hołub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku elektrotechnika
34 Przemysław Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku teleinformatyka
35 Krzysztof Pietrusewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku automatyka i robotyka
36 Marcin Wardach Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
37 Michał Zeńczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia