Rada Przemysłowo-Programowa

Powołanie Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego i zatwierdzenie jej pierwszego statutu miało miejsce na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 19 listopada 2009 r.

Rada ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania dominujących podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się do sektorów przemysłowych związanych z obszarami automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji. Celem Rady jest również stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących jakości kształcenia.

Rada Przemysłowo-Programowa jest pierwszym tego typu organem kolegialnym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Zmiany statutu Rady oraz jej skład na kadencję 2020-2024, po zaopiniowaniu przez Kolegium Wydziału Elektrycznego, zostały określone na podstawie Zarządzenia Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

 

Skład Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego

 

Lp. Imię i nazwisko Firma Funkcja
1 Krzysztof OkarmaWydział Elektryczny ZUT w SzczecinieDziekan (przewodniczący)
2 Paweł DworakWydział Elektryczny ZUT w SzczecinieProdziekan ds. organizacji i rozwoju
3 Piotr Paplicki Wydział Elektryczny ZUT w SzczecinieProdziekan ds. studenckich i kształcenia
4 Marcin Ziółkowski Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
5 Marzena Budnik-Ródź Urząd Marszałkowski Województwa ZachodniopomorskiegoKierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki 
6 Michał PrzepieraUrząd Miasta SzczecinZastępca Prezydenta Miasta Szczecin
7 Tomasz Pieńkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział SzczecinPrezes Zarządu
8 Jerzy Ciaś Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział SzczecinWiceprezes Zarządu
9 Janusz GajowieckiPolskie Stowarzyszenie Energetyki WiatrowejDyrektor 
10 Stanisław AugustAutocomp Management Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy
11 Sławomir Bielecki ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Dyrektor Oddziału Szczecin
12 Jakub BieniaszewskiGlobalLogic Senior Project Manager
13 Radosław Borek Codelab Sp. z o.o. Dyrektor
14 Wojciech Czekaj QT SWISS Engineering Sp. z o.o.Leader of Operation
15 Sebastian Gulka DemantDyrektor 
16 Piotr Huryń B&R Automatyka Przemysłowa Dyrektor Regionu Szczecin 
17 Grzegorz Kaczmarek ASTOR Zachód Dyrektor Oddziału ASTOR Zachód
18 Mariusz KądziołkaEnea Oświetlenie Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
19 Bolesław Małecki Tieto Poland Sp. z o.o. Menedżer liniowy
20 Robert Ostojski Meelogic Polska Sp. z o.o. Dyrektor
21 Krzysztof Piątkowski Biuro Projektowe PROELCAD Właściciel
22 Janusz Płowucha ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu
23 Mateusz Pomorski Codelab Sp. z o.o. Team and Staffing Manager
24 Grzegorz Samulnik National Instruments Polska Field Sales Engineer
25 Radosław Sochanowski Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający
26 Marek Szrot OBRE Sp. z o.o.  Prezes Zarządu 
27 Rafał Urbanowicz ZPUE S.A. Dyrektor Zachodniopomorskiego Biura Techniczno-Handlowego
28 Marek Więcek Tieto Poland Sp. z o.o.Menedżer liniowy
29 Paweł Włoch Neruo Właściciel
30 Andrzej Wojdała Avid Technology Poland Sp. z o.o. Dyrektor
31 Marek Zaleski Sonion Polska Sp. z o.o.Dyrektor
32 Stefan Domek Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Profesor, Katedra Automatyki i Robotyki
33 Krzysztof Jaroszewski Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku automatyka i robotyka
34 Przemysław Mazurek Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku teleinformatyka
35 Krzysztof Pietrusewicz Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Profesor uczelni, Katedra Automatyki i Robotyki
36 Grzegorz Psuj Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku elektrotechnika
37 Patryk Urban Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Profesor uczelni, Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
38 Marcin Wardach Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
39 Michał Zeńczak Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia