Doktoraty

Organem nadającym stopień doktora jest Rada Dyscypliny Naukowej. Nadzór merytoryczny nad procesem nadania stopnia doktora sprawuje prorektor właściwy ds. nauki, a informacje oraz akty prawne związane z nadawaniem stopnia znajdują się na stronie Działu Nauki: www.zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-nauki/dzialy-prorektora-ds-nauki/dzial-nauki/rozwoj-kadry.html

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 

Imię i
nazwisko
TytułDyscyplinaPromotor i data obronyPliki do pobrania
Patryk Bohatyrewicz

Zastosowanie indeksu zdrowia do wstępnej oceny stanu technicznego oraz analizy zmian starzeniowych transformatorów energetycznych

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Promotor:

Szymon Banaszak

 

Data obrony:

23.11.2023

 

 • Recenzja - dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. PŁ (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,32 MB))
 • Recenzja - dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, prof. PL (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,41 MB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  118 kB))
 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń (skan PDF (format:  PDF, rozmiar:  4,99 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  37 kB))
 • Rozprawa (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  5,04 MB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej (PL (format:  pdf, rozmiar:  857 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  785 kB))
 • Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne ZUT w Szczecinie z dnia 9.11.2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Patryka Bohatyrewicza (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  415 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,53 kB))
 • Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne ZUT w Szczecinie z dnia 9.11.2023 r. w sprawie nadania mgr inż.Patrykowi Bohatyrewiczowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  405 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,24 kB))
Błażej Maria JabłońskiAnaliza dynamiki pola elektrycznego w niejednorodnie oświetlonych strukturach fotorefrakcyjnych wielokrotnych studni kwantowychautomatyka, elektronika, elektrotechnika
i technologie kosmiczne

Promotor: Ewa Weinert-Rączka

 

Promotor pomocniczy: Andrzej Ziółkowski

 

Data obrony:

25.04.2024

 • Recenzja - dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,45 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  85 kB))
 • Recenzja - dr hab. inż. Karol Tarnowski (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  243 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  29 kB))
 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  459 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  30 kB))
 • Rozprawa (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  4,42 MB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej (PL (format:  pdf, rozmiar:  42 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  41 kB))
 • Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania mgr. inż. Błażejowi Marii Jabłońskiemu stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  395 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,29 kB))
 • Decyzja Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Zachodniopomorskiego Uniwesytetu Technologicznego w Szczecinie o nadaniu stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  657 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,03 kB))

 

 

Przewody doktorskie prowadzone wg "nowej procedury"

Imię i nazwisko Tytuł Dyscyplina Promotor i data obrony Pliki do pobrania
Katarzyna Trela Algorytm wyznaczania odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatora energetycznego automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Promotor:

Konstanty M. Gawrylczyk

 

Data obrony:

09.11.2023

 

 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  7,33 MB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  135 kB))
 • Recenzja - dr hab. inż. P. Żukowski, prof. PL (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  671 kB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  82 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej (PL (format:  pdf, rozmiar:  87 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  86 kB))
 • Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne ZUT w Szczecinie z dnia 9.11.2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Treli (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  440 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,21 kB))
 • Uchwała Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne ZUT w Szczecinie z dnia 9.11.2023 r. w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Treli stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  428 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,12 kB))

Michał Raczyński

Wyznaczanie natężenia dźwięku na podstawie synchronizowanych przebiegów ciśnienia akustycznego

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Promotor:

Witold Mickiewicz

 

Data obrony:

17.11.2022

 

 • Recenzja - dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  7,28 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  38 kB))
 • Recenzja - dr hab. inż. Józef Kotus, prof. PG (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  8,26 MB), plik Word bez podpis (format:  docx, rozmiar:  30 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Raczyńskiego (PL (format:  pdf, rozmiar:  122 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  111 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 17.11.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Raczyńskiego (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  553 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,03 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 13.03.2023 r. w sprawie nadania mgr. inż. Michałowi Raczyńskiemu stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  452 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,36 kB))

Sławomir Kocoń

Synteza i analiza właściwości dyskretnych filtrów wycinających o niezerowych warunkach początkowych i zmiennych w czasie parametrach

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor:

Jacek Piskorowski

 

Data obrony:

06.10.2022

 

 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Robert Koprowski (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,79 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  36 kB))
 • Recenzja -dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  15,66 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  26 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Słowomira Koconia (PL+ANG (format:  pdf, rozmiar:  64 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 06.10.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Koconia (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  207 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,97 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 07.11.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Sławomirowi Koconiowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  451 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,38 kB))

Adam Żywica

Obrazowanie rozkładu konduktywności elektrycznej obiektów słaboprzewodzącychz zastosowaniem tomografii magnetoakustycznej ze wzbudzeniem indukcyjnym

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor:

Marcin Ziółkowski

 

Data obrony:

22.09.2022

 

 • Recenzja -dr hab. inż. Tomasz Talaśka, Prof. PBŚ (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,18 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  34 kB))
 • Recenzja -dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  184 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  25 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Żywicy (PL+ANG (format:  pdf, rozmiar:  256 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 22.09.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Żywicy (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  359 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,95 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 10.10.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Żywicy stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  443 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,20 kB))

Paweł Prajzendanc

Elektromechaniczny przetwornik energii o konstrukcji tarczowej wzbudzany hybrydowo

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor:

Piotr Paplicki

 

Promotor pomocniczy: Marcin Wardach

 

Data obrony:

12.09.2022

 

 • Recenzja -prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB), plik Word bez podpisu)
 • Recenzja - dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  6,97 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  47 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Prajzendanca (PL (format:  pdf, rozmiar:  0,95 MB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  841 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 12.09.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Prajzendanca (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  202 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,89 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 19.09.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Pawłowi Prajzendancowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  450 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,26 kB))
Hubert Michalak Poprawa efektywności wybranych metod przetwarzania wstępnego obrazów na potrzeby automatycznego rozpoznawania znaków alfanumerycznych automatyka, elektronika i elektrotechnika

Krzysztof Okarma

 

Data obrony:

08.07.2022

 

 • Recenzja - dr hab.inż. Marcin Iwanowski, prof. PW (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  113 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  23 kB))
 • Recenzja - dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  3,22 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  41 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Huberta Michalaka (PL (format:  pdf, rozmiar:  335 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  331 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 08.07.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Huberta Michalaka (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  360 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,78 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 19.09.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Hubertowi Michalakowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  444 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,27 kB))

Michał Maciusowicz

Analiza zjawiska magnetycznego szumu Barkhausena na potrzeby oceny właściwości powierzchniowych wybranych stali ferromagnetycznych automatyka, elektronika i elektrotechnika

Grzegorz Psuj

 

Data obrony:

04.07.2022

 • Recenzja - dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. PW (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  261 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  33 kB))
 • Recenzja - dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  305 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  38 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Maciusowicza (PL (format:  pdf, rozmiar:  153 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  145 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 04.07.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Maciusowicza (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  360 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,44 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 19.09.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Michałowi Maciusowiczowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  447 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,34 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 19.09.2022 r.  w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Michała Maciusowicza (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  514 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,99 kB))
Sławomir Grzyb Sterowanie przepływem pakietów w sieciach komputerowych z wykorzystaniem optymalizacji jedno i dwukryterialnej w celu unikania zatorów w kanale komunikacyjnym zmiennym w czasie (Packet flow control in computer networks with use of single and bi-objective optimization for congestion avoidance in time-varying communication channel) automatyka, elektronika i elektrotechnika

Przemysław Orłowski

 

Data obrony:

2022-03-17

 

 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  362 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  33 kB))
 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński  (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,23 MB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  58 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Grzyba (PL (format:  pdf, rozmiar:  187 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  185 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 17.03.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Grzyba (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  385 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,88 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 28.03.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Sławomirowi Grzybowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  453 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,67 kB))
Jarosław Fastowicz Wizyjna ocena jakości wydruków 3D automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor: Krzysztof Okarma

 

Promotor pomocniczy: Piotr Lech

 

Data obrony:

2022-01-27

 • Recenzja - prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński (skan PDF, plik Word bez podpisu)
 • Recenzja - dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ (skan PDF, plik Word bez podpisu)
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Fastowicza (PL (format:  pdf, rozmiar:  73 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  46 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 27.01.2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława Fastowicza (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  345 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,62 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 28.02.2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Jarosławowi Fastowiczowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  449 kB), plik bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,76 kB))
Michał Herbko

Elektromagnetyczne struktury mikropaskowe do monitorowania kierunku oraz wartości odkształceń w elementach konstrukcyjnych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor: Przemysław Łopato

 

Data obrony:

2021-07-02

 • Recenzja dr. hab. inż. Bogusława Butryło, prof. PB (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,05 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  46 kB))
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,91 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,10 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Herbko (PL (format:  pdf, rozmiar:  68 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  23 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 02.07.2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Herbko  (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  366 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,61 kB) )
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 13.09.2021 r. w sprawie nadania mgr. inż. Michałowi Herbko stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  453 kB), plik bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  112 kB))
Marcin Jarmołowicz Metody interpolacyjne w algorytmach zmiany częstotliwości próbkowania sygnałów dyskretnych automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor: Jan Purczyński

Promotor pomocniczy: Eugeniusz Kornatowski

Data obrony:

2020-11-26

 • Recenzja dr. hab. inż. Mirosława Świercza, prof. PB (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  3,30 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  36 kB))
 • Recenzja prof. dr. hab. inż. Remigiusza J. Raka (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,89 MB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  34 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Jarmołowicza (PL (format:  pdf, rozmiar:  58 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  54 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Jarmołowicza  (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  292 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,67 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 07.12.2020 r. w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Jarmołowiczowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  452 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,34 kB))
Jacek Kołek Rezonansowy, półprzewodnikowy generator impulsów wysokiego napięcia do wytwarzania plazmy nietermicznej automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor: Marcin Hołub

Promotor pomocniczy: Michał Bonisławski

Data obrony:

2020-11-19

 • Recenzja dr. hab. inż. Jana Mućko, prof. uczelni (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  3,91 MB), plik Word bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  126 kB))
 • Recenzja dr hab. inż. Joanny Pawłat (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  61 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  25 kB))
 • Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Jacka Kołka (PL (format:  pdf, rozmiar:  192 kB), ENG (format:  pdf, rozmiar:  190 kB))
 • Uchwała Komisji Doktorskiej ZUT z dnia 19.11.2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Kołka  (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  287 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,79 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 07.12.2020 r. w sprawie nadania mgr. inż. Jackowi Kołkowi stopnia doktora (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  448 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,16 kB))
 • Uchwała Senatu ZUT z dnia 07.12.2020 r.  w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Jacka Kołka (skan PDF (format:  pdf, rozmiar:  516 kB), plik Word bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,11 kB))
Paweł Waszczuk Zwiększenie dynamicznej sztywności zespołu posuwowego obrabiarki poprzez wykorzystanie struktury sterowania zawierającej nominalny liniowy model automatyka, elektronika i elektrotechnika

Promotor: Krzysztof Pietrusewicz

Promotor pomocniczy: Paweł Dworak

Data obrony: 2019-06-27

Marcin Marcinek Rezonansowy układ przekształtnikowy z aktywną stabilizacją punktu pracy w systemach bezstykowego przekazywania energii elektrotechnika

Promotor: Ryszard Pałka

Promotor pomocniczy: Marcin Hołub

Data obrony: 2016-11-09

  

Przewody doktorskie prowadzone wg "starej procedury"

Imie i nazwisko Tytuł rozprawy Dyscyplina Promotor Data obrony
Maja Kocoń Mechanizmy odwzorowania dynamiki stanów emocjonalnych człowieka na trójwymiarowym modelu głowy ludzkiej automatyka i robotyka Zbigniew Emirsajłow 2017-11-16
Rafał Piotuch Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej do syntezy predykcyjnego regulatora prądu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi elektrotechnika Ryszard Pałka 2017-07-04
Andrzej Mrozik Diagnostyka kondensatorowych przepustów transformatorowych oparta na analizie procesów relaksacyjnych elektrotechnika Jan Subocz 2017-03-23
Kasper Tomczak Matematyczny model tętniaka mózgowego umożliwiający analizę stanów rezonansowych automatyka i robotyka Roman Kaszyński 2017-01-19
Michał Bonisławski Zasilanie i sterowanie maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi do napędu pojazdów samochodowych elektrotechnika Ryszard Pałka 2015-05-20
Dorota Oszutowska-Mazurek Estymacja parametrów obiektów mikroskopowych z wykorzystaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów na potrzeby cytomorfometrii automatyka i robotyka Jan Purczyński 2014-06-12
Michał Balcerak Optymalizacja półprzewodnikowego, submikrosekundowego generatora impulsów wysokiego napięcia o topologii Marxa-Fitcha z kompresją magnetyczna elektrotechnika Michał Zeńczak 2014-03-06
Barbara Szymanik Zastosowanie aktywnej termografii podczerwonej ze wzbudzeniem mikrofalowym do wykrywania niemetalicznych min lądowych elektrotechnika Stanisław Gratkowski 2013-12-12
Tomasz Pietrusewicz Wybrane układy magnetycznej tomografii indukcyjnej do badania obiektów słaboprzewodzących elektrotechnika Stanisław Gratkowski 2013-03-26
Tomasz Jakubowski Rezonansowy przekształtnik tranzystorowy do zasilania reaktora plazmy nietermicznej elektrotechnika Ryszard Pałka 2012-06-28
Adrian Herberg Modelowanie zjawiska drgań samowzbudnych w procesie skrawania za pomocą sieci rozmyto-neuronowych modeli lokalnych automatyka i robotyka Stefan Domek 2012-06-26
Dawid Studziński Modele kanału transmisyjnego w zastosowaniu do adaptacyjnego odbioru danych automatyka i robotyka Jerzy Smyczek 2012-05-10
Przemysław Pietrzak Szybka filtracja sygnałów w procesach ważenia z wykorzystaniem dyskretnych liniowych układów niestacjonarnych automatyka i robotyka Roman Kaszyński 2011-12-22
Joanna Górecka Przetwarzanie i analiza sygnałów EEG pod kątem separacji artefaktów elektrotechnika Roman Kaszyński 2011-09-28
Marek Zenker Wpływ struktury oleju i papieru na relaksację dielektryczną kanałów olejowych transformatorów elektrotechnika Jan Subocz 2011-04-28
Marek Szrot Ocena zawilgocenia transformatorów energetycznych z niejednorodną lub zestarzaną izolacją papierowo-olejową elektrotechnika Jan Subocz 2011-04-07
Marcin Caryk Algorytmy poprawy jakości i identyfikacji sygnałów w systemach cyfrowej radiografii przemysłowej i medycznej elektrotechnika Tomasz Chady 2010-12-16
Marek Włodarski Wykorzystanie statystycznych klasyfikatorów wzorców do analizy i separacji cyfrowych zapisów sygnałów elektrofizjologicznych na przykładzie elektroretinogramów PERG elektrotechnika Andrzej Brykalski 2010-12-02
Grzegorz Psuj Fuzja wyników metod elektromagnetycznego testowania niejednorodności struktur przewodzących i magnetycznych elektrotechnika Tomasz Chady 2010-03-25
Jarosław Woźniak Wybrane problemy sterowania obracająca się belką Timoszenki automatyka i robotyka Grigory Sklyar 2010-03-25
Marcin Wardach Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi o zminimalizowanych pulsacjach momentu elektromagnetycznego elektrotechnika Anatoliy Afonin 2009-06-18
Michał Krasodomski Kompensacja błędu addytywnego i multiplikatywnego w przetwornikach sygnałowych elektrotechnika Roman Kaszyński 2009-05-21
Przemysław Łopato Inteligentny system wiroprądowego badania niemagnetycznych struktur przewodzących elektrotechnika Tomasz Chady 2008-11-13
Marcin Mąka Analiza procesów elektromagnetycznych w nadprzewodnikowych układach wzbudzenia magneto-hydrodynamicznych systemów napędowych jednostek pływających elektrotechnika Anatoliy Afonin 2008-06-30
Piotr Putek Identyfikacja defektów w materiałach przewodzących w oparciu o wieloczestotliwościową analizę wrażliwości w metodzie elementów skończonych elektrotechnika Konstanty Marek Gawrylczyk 2008-03-13
Paweł Andruszkiewicz Wykorzystanie spektroskopii dielektrycznej do oceny stanu izolacji polimerowej elektrotechnika Lech Subocz 2008-02-28
Konrad Zajkowski Analiza przepięć powstających przy odłączaniu od sieci zasilającej odbiorników o charakterze indukcyjnym i metody ich ograniczania elektrotechnika Jerzy Smyczek 2008-01-24
Tomasz Barciński Sterowanie wybranymi nieliniowymi układami elektromechanicznymi w warunkach niepewności automatyka i robotyka Zbigniew Emirsajłow 2007-11-08
Sebastian Szkolny Identyfikacja parametrów, modelowania i analiza stanów pracy silnika tarczowego wzbudzanego wysokoenergetycznymi magnesami trwałymi elektrotechnika Valery Khrisanov 2007-06-29
Arkadiusz Parus Sterowanie eliminatorem drgań w układzie obrabiarka-proces skrawania automatyka i robotyka Stefan Domek 2007-06-28
Marek Czepulonis Adaptacyjny algorytm estymacji częstotliwości chwilowej sygnałów z szumem losowym elektrotechnika Jan Purczyński 2007-05-31
Jan Gładkow Nowe aspekty metody obrazów w zagadnieniach elektrostatycznych różnych konfiguracji przewodzących kul elektrotechnika Stanisław Gratkowski 2007-04-19
Paweł Rogoziński Nowa metoda szeregowania zadań i jej zastosowanie w systemach operacyjnych automatyka i robotyka Stanisław Bańka 2007-02-22
Krzysztof Jaroszewski System diagnostyczny instalacji oczyszczania spalin elektrowni węglowej wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe automatyka i robotyka Stanisław Bańka 2007-02-22
Jacek Wesołowski Modele dynamiki przetworników pomiarowych i ich nieparametryczna identyfikacja elektrotechnika Adam Żuchowski 2006-11-09
Jacek Piskorowski Synteza wybranych filtrów o zmiennych parametrach i analiza ich właściwości elektrotechnika Roman Kaszyński 2006-11-09
Szymon Banaszak Badania starzeniowe trakcyjnych izolatorów kompozytowych elektrotechnika Lech Subocz 2006-10-12
Marcin Ziółkowski Bierne i dynamiczne ekranowanie pól elektromagnetycznych niskiej oraz średniej częstotliwości elektrotechnika Stanisław Gratkowski 2006-04-13
Piotr Paplicki Elektromechaniczne przetworniki energii z aktywnymi elementami o ruchu przeciwbieżnym w obiektach techniki morskiej elektrotechnika Anatoliy Afonin 2006-02-23
Robert Krupiński Rekonstrukcja obrazów z wykorzystaniem modeli rozkładu współczynników dyskretnej transformaty kosinusowej (DCT) elektrotechnika Jan Purczyński 2006-02-23
Paweł Biały Podniesienie sprawności i niezawodności układów regulacji kotłowni parowych przy wykorzystaniu logiki rozmytej oraz odpornych układów MFC automatyka i robotyka Stanisław Skoczowski 2006-02-02
Mateusz Kugler Analiza wrażliwości pola elektromagnetycznego w dziedzinie czasu metodą elementów skończonych w zastosowaniu do identyfikacji rozkładu konduktywności materiałów elektrotechnika Konstanty Marek Gawrylczyk 2005-12-15
Fawwaz Alkhatib Adaptacyjne algorytmy w metodzie elementów skończonych dla wybranych zagadnień pola elektromagnetycznego 2D i 3D elektrotechnika Konstanty Marek Gawrylczyk 2005-11-10
Piotr Baniukiewicz Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do identyfikacji niejednorodności materiałowych elektrotechnika Ryszard Sikora 2005-10-06
Krzysztof Pietrusewicz Aplikacja algorytmu regulacji Model-Following Control w programowalnym sterowniku automatyki automatyka i robotyka Stanisław Skoczowski 2005-09-29
Tomasz Rogala Wykorzystanie kompresji w dziedzinie transformaty falkowej oraz sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce medycznej na przykładzie analizy sygnałów czynności elektrycznej siatkówki elektrotechnika Andrzej Brykalski 2005-09-08
Krzysztof Stawicki Dobór parametrów wzbudnika w układach defektoskopii wiroprądowej elektrotechnika Stanisław Gratkowski 2005-06-22
Wojciech Chlewicki Rozszerzenie oraz optymalizacja algorytmów Bayesa w rekonstrukcji obrazów z promieniście symetrycznymi funkcjami bazowymi automatyka i robotyka Andrzej Brykalski 2005-06-22
Piotr Cierzniewski Systemy elektromechaniczne o komutacji elektronicznej i szybkiej dynamice elektrotechnika Anatoliy Afonin 2005-06-16
Paweł Dworak Dynamiczne odsprzęganie wielowymiarowych obiektów o jednakowej i niejednakowej liczbie wejść i wyjść w ujęciu wielomianowym automatyka i robotyka Stanisław Bańka 2005-06-16
Michał Stefanowski Metoda różnicowa estymacji poziomu zakłócenia obrazów elektrotechnika Jan Purczyński 2005-02-03
Rafał Osypiuk Wielopętlowy odporny układ regulacji n-MFC (Model Following Control w zastosowaniu do sterowania manipulatorem szeregowym automatyka i robotyka Stanisław Skoczowski 2004-12-09
Marcin Hołub Maszyna reluktancyjna przełączalna w inercyjnych akumulatorach energii - układ sterowania i zasilania elektrotechnika Ryszard Pałka 2004-10-28
Jerzy Pomianowski Nowoczesne materiały elektroizolacyjne na podstawie nowego utwardzacza do żywic epoksydowych elektrotechnika Lech Subocz 2004-10-28
Grzegorz Barzyk Modelowanie i badania symulacyjne systemu sterowania praca siłowni wiatrowej, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji elektrotechnika Stanisław Bańka 2004-10-28
Jakub Pęksiński Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowym przetwarzaniu sygnału 2-D elektrotechnika Jan Purczyński 2004-06-03
Piotr Lech Optymalizacja estymacji pól powierzchni figur 2-D metodą Monte Carlo elektrotechnika Jan Purczyński 2004-05-20
Krzysztof Okarma Zastosowanie okien czasowych o małej złożoności obliczeniowej w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów elektrotechnika Jan Purczyński 2003-04-03
Olgierd Małyszko Analiza możliwości wystąpienia drgań chaotycznych w ruchu wirnika generatora pracującego w systemie elektroenergetycznym elektrotechnika Zbigniew Emirsajłow 2003-01-23
Tomasz Zarębski Analiza sposobów regulacji głębinowych silników asynchronicznych w stanach ustalonych i przejściowych elektrotechnika Borys Sidielnikow 2003-01-23
Grzegorz Mikołajczak Cyfrowe filtry wygładzające elektrotechnika Jan Purczyński 2002-10-24
Przemysław Orłowski Analiza niepewnych, niestacjonarnych układów sterowania z dyskretnym czasem przy skończonym horyzoncie czasowym elektrotechnika Zbigniew Emirsajłow 2002-10-24
Hubert Fuks Rola miedzi w miedziowo-tlenowych związkach ceramicznych tworzących wysokotemperaturowy stan nadprzewodzący elektrotechnika Marian Wabia 2002-07-11
Przemysław Mazurek Wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów dla monitorowania urządzeń w czasie rzeczywistym poprzez rozległe sieci IP elektrotechnika Wieńczysław Daca 2002-05-16
Konrad Woronowicz Polowo zorientowane sterowanie silnika liniowego asynchronicznego z kompensacją parametrów szyny reakcyjnej elektrotechnika Ryszard Pałka 2001-12-06
Grzegorz Żegliński Prowadzenie fal elektromagnetycznych na granicy ośrodków nieliniowych i w nielinowym falowodzie planarnym elektrotechnika Marian Wabia 2001-03-01
Artur Wollek Wiedza aprioryczna w procedurze odtwarzania sygnałów elektrotechnika Stefan Kubisa 2000-01-13
Marek Jaskuła Szybkie okno czasowe w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów elektrotechnika Jan Purczyński 1999-06-10
Mirosław Puc Analiza metrologiczna magnetycznego szumu Barkhausena w zastosowaniu do badania właściwości warstwy wierzchniej materiałów ferromagnetycznych elektrotechnika Tomasz Piech 1999-05-06
Adam Podhorski Normalizacja sygnału mowy helowej metodą analizy-syntezy z rozdzielnym przetwarzaniem częstotliwości podstawowej i obwiedni widma elektrotechnika Andrzej Brykalski 1999-03-04
Witold Mickiewicz Kontrola jakości półprzewodnikowych elementów mocy w prostownikach trakcyjnych transportu miejskiego elektrotechnika Aleksander Gamajunow 1999-02-04
Magdalena Boćkowska Odtwarzanie stanu wejścia toru pomiarowego na podstawie obserwacji stanu wyjścia, z jednoczesną identyfikacją jego dynamiki w warunkach intensywnych losowych zakłóceń elektrotechnika Adam Żuchowski 1998-12-03
Janusz Kowalski Badanie wybranych cech sygnału EKG pod względem ich związku z niektórymi jednostkami chorobowymi układu krążenia elektrotechnika Leonard Rozenberg 1998-10-08
Kazimierz Pomorski Próba wykorzystania magnetycznego efektu Barkhausena do wyznaczania składowych stanu naprężeń w warstwie wierzchniej materiałów konstrukcyjnych elektrotechnika Tomasz Piech 1997-10-16
Harald Melcher Problemy oceny jakości transmisji w przemysłowych systemach przesyłania danych elektrotechnika Stanisław Bańka 1997-02-27
Tomasz Chady Cyfrowe systemy identyfikacji przestrzennych rozkładów pól magnetycznych *) elektrotechnika Ryszard Sikora 1996-12-19
Mirosław Będzak Algorytmy cyfrowego sterowania bazujące na logice rozmytej i sztucznych sieciach neuronowych elektrotechnika Wieńczysław Daca 1996-11-28
Ireneusz Stefaniuk Badanie ferroelektrycznego monokryształu NaNH4SO4 H20 domieszkowanego jonami Cr 3+ metodą ERP i pomiarów elektrycznych elektrotechnika Jerzy Kuriata 1996-10-24
Janusz Papliński Wykorzystanie modelu Strejca dla tworzenia pochodnych modeli dynamiki liniowych obiektów elektrotechnika Adam Żuchowski 1996-06-25
Leopold Micek Predykcyjne algorytmy cyfrowe do celów identyfikacji zwarć w systemach elektroenergetycznych elektrotechnika Adam Żuchowski 1995-01-26
Mirosław Dopiera Straty mocy w przerywaczu okresowym sterującym pracą silnika szeregowego elektrotechnika Jerzy Krygier 1994-10-06
Bożena Witkowska Algorytmy identyfikacji obiektów cieplnych metodą szacowania parametrów przy zastosowaniu uproszczonych modeli dynamicznych elektrotechnika Wieńczysław Daca 1993-04-05
Mariusz Orłowski Odtwarzanie uśrednionych sygnałów wejściowych na podstawie zaszumionych sygnałów wyjściowych elektrotechnika Adam Żuchowski 1992-06-04
Piotr Frączak Metoda określania odporności tworzyw organicznych na erozję wywołaną działaniem powierzchniowych wyładowań niezupełnych elektrotechnika Wiktor Zając 1992-04-30
Tadeusz Wojewódzki Własności elektryczne i struktura grubowarstwowych kompozytów -cyna, grafit, żywica elektrotechnika Zdzisław Rojek 1991-12-05
Jerzy Sawicki Sygnał mowy nurka i możliwości jego korekcji metodami czasowo-częstotliwościowymi elektrotechnika Zbigniew Wysocki 1990-04-05
Zakaria Mohammad Symulacyjna ocena dokładności rejestracji dynamicznych charakterystyk mechanicznych na przykładzie charakterystyk silnika indukcyjnego elektrotechnika Stefan Kubisa 1990-01-25
Tadeusz Wiśniewski Elektryczne modele skurczów porodowych i ich analiza metrologiczna elektrotechnika Stefan Kubisa 1989-06-29
Michał Zeńczak Analiza rozkładów przestrzennych i oddziaływania na organizmy żywe pól elektrycznych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych elektrotechnika Wojciech Lipiński 1989-02-23
Janusz Maj Wykorzystanie rozwiązania zagadnienia własnego macierzy do cyfrowego modelowania silnika asynchronicznego zasilanego z tyrystorowego regulatora napięcia elektrotechnika Jerzy Krygier 1988-06-30
Michał Madałkiewicz Analiza niezawodności bloków energetycznych elektrowni cieplnych na przykładzie Elektrowni"Dolna Odra" elektrotechnika Wojciech Lipiński 1988-04-28
Stefan Domek Wykorzystanie algorytmów predykcyjnych do regulacji obiektów o zmiennym opóźnieniu na przykładzie procesu nakładania izolacji na przewód elektryczny elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1987-12-03
Karol Aniserowicz Analiza pola elektromagnetycznego w falowodach metodą elementów skończonych wyższego rzędu elektrotechnika Wojciech Lipiński 1987-06-12
Eugeniusz Kornatowski Synteza filtrów cyfrowych 2-D w zagadnieniach analizy przestrzennych rozkładów pól elektromagnetycznych elektrotechnika Wojciech Lipiński 1987-05-21
Jan Bursa Ozon jako czynnik destrukcyjny w starzeniu elektroizolacyjnych tworzyw epoksydowych elektrotechnika Jerzy Winkler Polit.Wrocławska 1987-01-08
Zenon Zwierzewicz Metody teorii gier różniczkowych oraz ich zastosowanie do ilościowej i jakościowej analizy nieliniowych systemów sterowania elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1986-06-26
Jadwiga Włodarska Metoda Schwarza w zastosowaniu do analizy pól elektromagnetycznych elektrotechnika Jan Purczyński 1986-01-30
Teresa Kurowska Stabilizacja kołysań bocznych i kursu statku przy pomocy steru elektrotechnika Adam Żuchowski 1986-01-09
Bogdan Broel-Plater Model matematyczny statku wiertniczego oraz otoczenia przydatny dla celów dynamicznej stabilizacji położenia elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1985-12-05
Sławomir Iskierka Analiza sił elektrodynamicznych w poruszających się elementach urządzeń elektrycznych metodą elementów skończonych elektrotechnika Wojciech Lipiński 1985-01-03
Wieńczysław Daca Optymalizacja układów regulacji temperatury w wytłaczarkach tworzyw sztucznych elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1984-11-29
Zdzisław Posyłek Wpływ pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silnika asynchronicznego z łukowym stojanem elektrotechnika Ryszard Sikora 1984-11-28
Krzysztof Penkala Wybrane zagadnienia automatyzacji pomiaru ostrości wzroku elektrotechnika Zbigniew Wysocki 1984-11-15
Marek Ziółkowski Analiza pola elektromagnetycznego w nieliniowych środowiskach przewodzących elektrotechnika Ryszard Sikora 1984-11-15
Stanisław Moskowicz Filtry wszechprzepustowe jako przesuwniki fazowe szerokopasmowych waromierzy - metodyka obliczeń, badania i ocena właściwości metrologicznych elektrotechnika Stefan Kubisa 1984-11-08
Zbigniew Melan Obliczanie rozkładu pola w nasyconych soczewkach magnetycznych elektrotechnika Paweł Rolicz 1984-03-15
Andrzej Wyszkowski Analiza metrologiczna przetwornika prędkości tłoka maszyny tłokowej elektrotechnika Wojciech Lipiński 1984-01-05
Leszek Kaszycki Analiza pola elektromagnetycznego układów żyroskopowych i silników indukcyjnych o symetrii kulistej elektrotechnika Jan Purczyński 1983-12-23
Hanna Wiśniewska Badanie ekonomicznych skutków niezawodności wyposażenia elektrowni i siłowni statku z wykorzystaniem narzędzi informatyki elektrotechnika Jan Purczyński 1983-12-23
Zdzisław Szymański Bezpośrednie metody analizy funkcjonalnej obliczania impedancji przewodów dla nieznanych warunków brzegowych elektrotechnika Paweł Rolicz 1983-10-06
Zbigniew Emirsajłow Zastosowanie metody Fouriera w problemach sterowania docelowego dla równania ewolucji drugiego rzędu elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1983-09-29
Barbara Oskólska Analiza zmian częstotliwości w połączonych systemach elektroenergetycznych "Pokój" z uwzględnieniem wybranych zagadnień z elektromechanicznych procesów przejściowych elektrotechnika Jan Purczyński 1983-09-29
Andrzej Oskólski Automaty rozpoznające awaryjne sytuacje elektrotechnika Bohdan Wołczak 1983-09-29
Andrzej Brykalski Analiza pola elektromagnetycznego kabli energetycznych elektrotechnika Jan Purczyński 1983-06-30
Janusz Krzemiński Analiza pola elektromagnetycznego i wielkości całkowych w cylindrycznych mieszaczach ciekłych metali z uzwojeniami skupionymi elektrotechnika Ryszard Sikora 1983-06-30
Dorota Stachyra Wybrane koncepcje układów o zmiennej strukturze realizujących trajektorie fazowe na zadanej hiperpowierzchni elektrotechnika Adam Żuchowski 1983-06-27
Regina Antkowiak Analiza metrologiczna korekcji dynamicznej elektrycznych termometrów przemysłowych elektrotechnika Adam Żuchowski 1983-06-16
Stanisław Kalisiak Tyrystorowy falownik napięcia z komutacją centralną do częstotliwościowego sterowania napędu wielosilnikowego elektrotechnika Jerzy Szymianis 1983-01-06
Zdzisław Mąka Programowanie pracy elementów okrętowego układu energetycznego jako czynnik ekonomicznej pracy elektrowni okrętowej elektrotechnika Ryszard Białek 1982-10-07
Jerzy Gajda Badania jakości zapisu mikrohologramów na materiale fototermoplastycznym PT 1000 w wolnostojącym modelu pamięci holograficznej elektrotechnika Bohdan Wołczak 1982-06-23
Włodzimierz Kamiński Wpływ poprzecznego przesunięcia induktora w liniowym silniku indukcyjnym na jego właściwości ruchowe elektrotechnika Jerzy Szymianis 1982-06-23
Alina Borkowska Cienkie warstwy magnetyczne jako przetworniki informacji w technice laserowej elektrotechnika Bohdan Wołczak 1982-06-17
Artur Dzwonkowski Niezawodność urządzeń i układów zasilania w energię elektryczną cukrowni elektrotechnika Stefan Szczerba 1981-12-17
Zbigniew Łukasik Badania możliwości wykorzystania zasad teorii złożoności do zadań optymalizacji charakterystyk dynamicznych i syntezy systemów dynamicznego sterowania położenia specjalistycznych jednostek pływających elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1981-09-29
Jacek Grochowalski Analiza i synteza układu kształtowania impulsów w obwodzie komutacji wymuszonej przekształtników częstotliwości z modulacją szerokości impulsów elektrotechnika Jerzy Szymianis 1981-07-02
Waldemar Werakso Układy kombinowane elektrociepłowni zawodowych z akumulacyjnymi zbiornikami energii cieplnej elektrotechnika Walenty Malewicz 1981-06-11
Jan Subocz Termicznie stymulowane prądy i luminiscencja jako metoda oceny własności elektrycznych i temperaturowych konstrukcyjno-izolacyjnych kompozycji epoksydowych elektrotechnika Wiktor Zając 1981-02-05
Marek Kuna Wpływ dwuwymiarowego rozkładu pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych z wirnikiem cylindrycznym elektrotechnika Paweł Rolicz 1980-10-23
Elżbieta Chmielnik Synteza i badanie regulatorów o zmiennej strukturze dla obiektów przemysłowych elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1980-06-27
Jerzy Gołębiowski Dynamika nieustalonego pola elektromagnetycznego w obszarach przewodzących elektrotechnika Wojciech Lipiński 1980-06-27
Henryk Misztal Optymalizacja układów rozruchowych regulatorów nieciągłych dla przemysłowych obiektów statycznych elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1980-06-27
Piotr Krasoń Metoda równań całkowych w wybranych dynamicznych i statycznych zagadnieniach teorii pola elektromagnetycznego elektrotechnika Wojciech Lipiński 1980-06-19
Adam Łozowicki Układy ze sprzężeniem zwrotnym odwracające pewne klasy operacji elektrotechnika Adam Żuchowski 1979-12-01
Waldemar Rakowski Wariacyjne metody obliczania pól magnetostatycznych w środowiskach nieliniowych elektrotechnika Paweł Rolicz 1979-12-01
Jacek Zarudzki Analiza i synteza napędu asynchronicznego z modulacją rezystancji w obwodzie wirnika elektrotechnika Jerzy Krygier 1979-09-27
Mirosław Czajkowski Analiza pracy pewnego tyrystorowego falownika napięciowego z transformatorem komutacyjnym przeznaczonego do częstotliwościowego sterowania silników asynchronicznych elektrotechnika Jerzy Szymianis 1979-07-05
Leon Tarasiejski Analiza procesów przejściowych w układach automatycznej regulacji z całkową modulacją częstotliwości impulsowania elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1979-06-21
Andrzej Czajkowski Analiza właściwości metrologicznych wybranych metod przetwarzania sygnałów synchronicznego czujnika dwufazowego w zastosowaniu do pomiarów prędkości kątowej elektrotechnika Stefan Kubisa 1979-04-26
Andrzej Kadłubski Analiza strat mocy i wybrane zagadnienia pracy indukcyjnej asynchronicznej przetwornicy podwyższonej częstotliwości elektrotechnika Jerzy Szymianis 1978-11-16
Adam Śpiewak Optymalizacja dynamiczna i sterowanie bliskie optymalnemu ceramicznych pieców okresowych elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1978-10-09
Roman Kaszyński Koncepcje parametrycznych i adaptacyjnych filtrów składowej stałej elektrotechnika Adam Żuchowski 1978-06-21
Wiesław Kiziukiewicz Analiza wybranych parametrów statycznych i dynamicznych elektromechanicznej kaskady zaworowej jako napędu głównego tokarki-kopiarki elektrotechnika Jerzy Szymianis 1977-12-29
Marian Michalczuk Zmiany własności elektrycznych kondensatorów elektroenergetycznych w procesie kondycjonowania elektrotechnika Wiktor Zając 1977-12-29
Jerzy Pastusiak Model cybernetyczny odpowiedzi temperaturowej układu krążenia zwierzęcia stałocieplnego w anestezji ogólnej na impulsowy bodziec termiczny elektrotechnika Henryk Mikosza 1977-12-20
Wiktor Pietrzyk Pole elektromagnetyczne w szczelinie silnika asynchronicznego z uwzględnieniem mimośrodowości stojana i wirnika elektrotechnika Jan Purczyński 1977-12-20
Bogdan Grzywacz Synteza struktur rejestratorów o ograniczonych błędach nieczytelności zapisu elektrotechnika Adam Żuchowski 1977-12-17
Andrzej Piotuch Równania elektromechanicznych procesów przejściowych w elektrycznym wale wyrównawczym z asynchronicznymi maszynami pomocniczymi elektrotechnika Jerzy Szymianis 1977-04-30
Józef Misiak Ekonomiczny poziom temperatury wody zasilającej w elektrowniach kondensacyjnych z międzystopniowym przegrzewaniem pary elektrotechnika Walenty Malewicz 1976-12-18
Kazimierz Szczęsny Analiza obciążenia elektrycznego i metoda obliczeń grupowego zapotrzebowania mocy czynnej dla dźwigowych portowych elektrotechnika Stefan Szczerba 1976-12-18
Tadeusz Skurjat Wybrane problemy filtracji i odtwarzania sygnału w audiometrii odpowiedzi wywołanych elektrotechnika Zbigniew Wysocki 1976-12-04
Sławomir Wójtowicz Automatyczne rozpoznawanie potencjałów wywołanych bodźcem słuchowym w zapisie EEG elektrotechnika Zbigniew Wysocki 1976-12-04
Jan Skórski Badania modelowe i analiza pracy spawarki z modulowanym prądem elektrotechnika Ryszard Sikora 1976-11-27
Lech Subocz Wpływ niektórych czynników środowiskowych na wytrzymałość izolatorów epoksydowych wysokiego napięcia elektrotechnika Wiktor Zając 1976-11-06
Zdzisław Wrzeszcz Własności twornika stronicy pamięci holograficznej w maszynie cyfrowej elektrotechnika Bohdan Wołczak 1976-10-07
Szymon Bobako Przebiegi okresowe w układach z regulatorem PFAM i opóźnieniem w obiekcie elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1976-09-30
Wojciech Kramarz Analiza rozdziału energii elektrycznej na statkach z uwzględnieniem kryteriów ekonomiczno-technicznych elektrotechnika Stefan Szczerba 1976-09-30
Andrzej Bodnar Optymalizacja dynamiki układów dyskretnych z wykorzystaniem tłumików i eliminatorów drgań elektrotechnika Adam Żuchowski 1976-09-28
Wiesław Kot Analiza układów termicznych przy wymuszeniu wolnozmiennym elektrotechnika Jan Purczyński 1976-09-23
Jerzy Majszczyk Badanie własności sprężystych, akustooptycznych i elektrycznych monokryształów ferroelektrycznego germanianu ołowiu elektrotechnika Tadeusz Rewaj 1976-09-23
Maciej Jarmusz Analiza przyczyn nieoptymalności układów o zmiennej strukturze z ograniczona liczbą przełączeń elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1976-09-16
Jędrzej Juncewicz Stany przejściowe w silniku obcowzbudnym prądu stałego ze sterowaniem impulsowym elektrotechnika Jerzy Szymianis 1976-09-16
Piotr Karpowicz Optymalizacja szumowa stosunku sygnału do szumów w linearnych układach elektronicznych elektrotechnika Bohdan Wołczak 1976-09-16
Zygmunt Pekrul Badanie własności nieciągłych korelatorów elektrotechnika Bohdan Wołczak 1976-09-16
Modest Gramz Obliczanie prądów indukowanych w cienkich przewodnikach poruszających się względem pola magnetycznego elektrotechnika Ryszard Sikora 1976-09-09
Jerzy Fedorowski Wybrane zagadnienia rozpoznawania obrazów radarowych elektrotechnika Bohdan Wołczak 1976-07-14
Konstanty Gawrylczyk Pole elektromagnetyczne i straty w kriosilniku homopolarnym elektrotechnika Ryszard Sikora 1976-07-14
Kazimierz Adamiak Wykorzystanie metody regularyzacji Tichonowa do syntezy pewnej klasy pól magnetycznych elektrotechnika Jan Purczyński 1976-06-28
Edmund Łobocki Analiza i synteza układu regulacji ze zmienną strukturą dla procesu wytłaczania elektrotechnika Stanisław Skoczowski 1976-06-16
Jan Radecki Analiza wpływu wybranych czynników na skuteczność zapłonową świecy w warunkach rozruchów silników z zapłonem iskrowym elektrotechnika Ryszard Sikora 1976-06-16
Emil Krzysztoń Układ automatycznej regulacji mocy biernej w węźle elektroenergetycznym elektrotechnika Kazimierz Smoliński 1976-06-10
Ryszard Białek Wpływ parametrów techniczno-eksploatacyjnmych elektrowni okrętowej na koszty wytwarzania energii elektrycznej elektrotechnika Jan Figwer 1976-06-03
Izydor Wójcik Pole elektromagnetyczne w płaskim, dwustronnym , asynchronicznym silniku liniowym, z uzwojeniem rozłożonym sinusoidalnie, ze szczególnym rozpatrzeniem wpływu otwarcia głównego obwodu magnetycznego na deformację tego pola elektrotechnika Jerzy Szymianis 1976-05-20
Mieczysław Komorowski Analiza właściwości parametrycznych obwodów sprzężonych indukcyjnie jako elementów techniki pomiarowej elektrotechnika Ryszard Sikora 1976-04-08
Urszula Sztwiertnia-Pociask Wykorzystanie funkcji strat do interpretacji niektórych właściwości metrologicznych przetwornika pomiarowego elektrotechnika Janusz Piotrowski 1975-10-23
Zbigniew Rudak Właściwości dynamiczne rejestracji punktowej elektrotechnika Adam Żuchowski 1975-09-18
Kazimierz Balcerowicz  Badanie uszkodzeń elektroizolacji metodami luminescencyjnymi elektrotechnika Wiktor Zając 1975-06-18
Danuta Żuchowska Analogowy model procesu egzaminowania elektrotechnika Bohdan Wołczak 1975-06-18
Aleksandra Jarmusz Graniczne możliwości korekcji nieliniowej oscylografu pętlicowego elektrotechnika Adam Żuchowski 1974-06-01
Paweł Rolicz Obliczanie impedancji przewodów bezpośrednimi metodami analizy funkcjonalnej elektrotechnika Ryszard Sikora 1973-07-04
Stanisław Chęciński Programowa regulacja naciągu taśmy przenośnika w aspekcie jej trwałości elektrotechnika Dżemal Woronowicz 1972-06-21