Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

ul. Sikorskiego 37,
70-313 Szczecin

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Al. Piastów 17,
70-310 Szczecin

telefon: +48 91 449 41 50, rekrutacja: +48 91 449 44 62
fax: +48 91 449 45 56

WWW: www.we.zut.edu.pl
E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

Zachęcamy również do zadawania pytań za pośrednictwem Facebooka.

Nasi pracownicy używają adresów poczty elektronicznej w postaci imie.nazwisko@zut.edu.pl

Konto bankowe

(nie dotyczy opłat rekrutacyjnych oraz opłat dokonywanych przez studentów i uczestników studiów doktoranckich)

Bank Zachodni WBK S.A. III o/Szczecin
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

NIP

852-254-50-56

 

Budynek Wydziału przy ul. Sikorskiego 37

 Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37Mapa pokazująca połóżenie budynku wydziału przy ul. Sikorskiego 37

 

Budynek Wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10

Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10Mapa pokazująca połóżenie budynku wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10