Certyfikaty dla studentów

Wydział Elektryczny od kilku lat współpracuje z wieloma znanymi przedsiębiorstwami działającymi w branży elektrycznej i informatycznej. W ramach podpisanych umów o współpracy nasi studenci mogą już w trakcie studiów, poprzez uczestniczenie w specjalnie przygotowanych kursach, uzyskać dodatkowe kwalifikacje potwierdzone specjalnymi certyfikatami kompetencyjnymi wystawianymi przez naszych partnerów przemysłowych.

   

  • Aparatura modułowa i system Xcomfort firmy Moeller Eaton
  • Platforma systemowa Wonderware
  • Systemy sterowania firmy Beckhoff
  • Systemy sterowania firmy Bernecker&Rainer
  • Systemy sterowania firmy GE

 

 W czasie trwania studiów studenci mają również możliwość poznania dużej ilości specjalistycznego oprogramowania. między innymi: AutoCad, SolidWorks, LabView, Pspice, Simplorer, ProTools, Sonolab, Praat, Comsol, Stäubli, IndraWorks Engineering, Automation Studio, ITS PLC Professional, Wonderware InTouch, Factory Suite, Proficy Machine Edition, Proficy Historian, Proficy HMI/SCADA Simplicity, Genie.

 Znajomość tego typu oprogramowania może być ważną kartą przetargową w trakcie procesu rekrutacyjnego w wymarzonym przedsiębiorstwie.

 Jednocześnie studenci naszego Wydziału mają możliwość uzyskania niezbędnych każdemu elektrykowi uprawnień SEP.

  

Ukończenie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Teleinformatyka umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych z zakresu telekomunikacji.

Studia na kierunku Elektrotechnika przygotowują do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.