Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024

Rekrutacja w I terminie

studia stacjonarne

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 15.05.–10.07.2023 r.
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 12.07.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  13.07. – 24.07.2023 r.
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych  26.07.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 26.07. – 27.07.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji31.07.2023 r.

studia niestacjonarne

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 15.05.– 22.08.2023 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia                                                                                 23.08.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 23.08.–06.09.2023 r.   
ogłoszenie wyników rekrutacji  08.09.2023 r.
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.    

pierwszego stopnia stacjonarne                                                                                          do 31.07.2023 r.
pierwszego stopnia niestacjonarne do 08.09.2023 r.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)                                                           -
składanie kompletu dokumentów przez kandydata -
ogłoszenie wyników rekrutacji -