Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

Rekrutacja w I terminie

studia stacjonarne

rejestracja internetowa 18.05.–16.08.2020 
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 18.08.2020 
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 1928.08.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia oraz zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych) i list kandydatów rezerwowych 02.09.2020 
składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 02–07.09.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji08.09.2020

studia niestacjonarne

rejestracja internetowa 18.05.–13.09.2020
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych15.09.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 15–22.09.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia23.09.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2020
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:  

pierwszego stopnia stacjonarne do 02.09.2020 
pierwszego stopnia niestacjonarne do 23.09.2020

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowado 01.10.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 02.10.2020 
ogłoszenie wyników rekrutacji 05.10.2020