Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022

Rekrutacja w I terminie

studia stacjonarne

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 17.05.–08.07.2021 r.
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 12.07.2021 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  13.07. – 22.07.2021 r.
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych  27.07.2021 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 27.07. – 28.07.2021 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji30.07.2021 r.

studia niestacjonarne

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji  17.05.– 24.08.2021 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia                                                                                 25.08.2021 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 25.08.–03.09.2021 r.   
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2021 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji  10.09.2021 r.
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.    

pierwszego stopnia stacjonarne                                                                                          do 28.07.2021 r.
pierwszego stopnia niestacjonarne do 08.09.2021 r.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji                                                             do 27.09.2021 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 28.09.2021 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2021 r.