Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

rejestracja internetowa18.05.18.08.2020
test kwalifikacyjny20–21.08.2020
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 27.08.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 27.08.– 04.09.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia7.09.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji 11.09.2020
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:

drugiego stopnia niestacjonarne do 11.09.2020   

  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa do 27.09.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 28.09.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2020

 

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

rejestracja internetowa 13.01 – 11.02.2020 r.
test kwalifikacyjny 13.02.2020 r. godz. 10:00 sala A303 (budynek WE przy ul. Sikorskiego 37)
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 17.02.2020 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 17-20.02.2020 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 21.02.2020 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 06.03.2020 r.