Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

rejestracja internetowa18.05.–08.09.2020
test kwalifikacyjny10–11.09.2020
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 15.09.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 15.09.– 22.09.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia23.09.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2020
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:

drugiego stopnia niestacjonarne do 23.09.2020   

  W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa do 01.10.2020
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 02.10.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji 05.10.2020

 

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

rejestracja internetowa 11.01.–16.02.2021
test kwalifikacyjny 18 -19.02.2021
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia20.02.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów22-25.02.2021
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia26.02.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji 05.03.2021