Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji17.05 - 17.08.2021 r.
test kwalifikacyjny19.08 - 20.08.2021 r.
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 25.08.2021 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 25.08 – 03.09.2021 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2021 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 10.09.2021 r.
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. 

drugiego stopnia niestacjonarne                                                                          do 08.09.2021 r.

 W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji                                                   do 27.09.2021 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 28.09.2021 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2021 r.

 

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji 10.01.–15.02.2022 r.
test kwalifikacyjny 17.02.–18.02.2022 r.
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia22.02.2022 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów22.02.–25.02.2022 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia28.02.2022 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 04.03.2022 r.