Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)16.05 - 16.08.2022 r.
test kwalifikacyjny18.08 - 19.08.2022 r.
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 23.08.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 23.08 – 06.09.2022 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2022 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 09.09.2022 r.
Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. 

drugiego stopnia niestacjonarne                                                                          do 08.09.2022 r.

 W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)                                               -
składanie kompletu dokumentów przez kandydata -
ogłoszenie wyników rekrutacji -

 

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 16.01.–14.02.2023 r.
test kwalifikacyjny 16.02.–17.02.2023 r.
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia21.02.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów21.02.–01.03.2023 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia02.03.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 03.03.2023 r.