Kontakt

Zapraszamy do kontaktu poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów ZUT

Komplet dokumentów można dostarczyć:

  • osobiście, na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
  • za pośrednictwem osób trzecich, na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
  • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym), na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA, wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
  • kurierem, na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA, wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.


Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

Informacji udzielą pracownicy Działu ds. Studenckich
tel. (91) 449 45 87, e-mail: rekrutacjazut@zut.edu.pl  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00