Logo Wydziału Elektrycznego

we-pl-kolor-napis

we-pl-outline-napis

we-en-kolor-napis

we-en-outline-napis

W przypadku potrzeby użycia innego wariantu logo wydziału prosimy o kontakt z Sekcją Informatyczną Dziekanatu.