Samorząd i koła naukowe

Samorząd Studentów Wydziału Elektrycznego

Sejmik Wydziałowy Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego ZUT (SSWS WE ZUT)
 • Kaja Kosmenda - przewodnicząca
 • Adrian Kosior - wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Gałka - sekretarz
 • Kacper Papuszka
 • Diana Koziarska
 • Julia Ciepła
 • Kacper Habiński
 • Zuzanna Piwko
 • Sahawat Rybarczyk
 • Krzysztof Kogut
 • Filip Wojno

 kontakt do Władz Sejmiku: samorzadwe@zut.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe 3W

opiekun naukowy – dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT

Studenckie Koło Naukowe 3W to najmłodsze koło na naszym Wydziale. Stworzone zostało z inicjatywy aktywnych studentów i doktorantów, a powołane – pod skrzydłami Banku Gospodarstwa Krajowego, jako odłam koła w Szczecinie. BGK zainicjował koncepcję „3W - woda, wodór, węgiel” w Polsce. Celem inicjatywy 3W jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących działanie właśnie wody, wodoru i węgla. Jak pisze BGK: ,,3W to długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes i świat nauki".
Koło ma na celu zrzeszanie studentów i doktorantów ze wszystkich wydziałów ZUT (istnieje również koło dla doktorantów – DKN 3W). Przewodniczącą SKN 3W jest inż. Kaja Kosmenda, a przewodniczącym DKN 3W – mgr inż. Michał Cichowicz.

Jeśli jesteś studentem lub doktorantem, jesteś aktywny i chciałbyś działać nie tylko naukowo, ale też społecznie, to serdecznie zachęcamy do dołączenia do naszej inicjatywy i zmieniania razem z nami świata.

Studenckie Koło Naukowe ACT!

opiekun naukowy - dr inż. Artur Wollek

Logo Koła ACT!Studenckie Koło Naukowe "ACT!", utworzone w 2010 roku przy Katedrze Sterowania i Pomiarów (aktualnie Katedra Automatyki i Robotyki), zrzesza studentów zainteresowanych szeroko pojętą robotyką, mechatroniką, inżynierią sterowania. Tradycją jest już prowadzenie projektów naukowych powiązanych z tematyką sektora kosmicznego oraz nie tylko.

Obecnie członkowie koła zajmują się między innymi budową układu automatycznej hodowli roślin, jachtowym systemem gromadzenia informacji o falach morskich wraz z ich predykcją jak również rozwojem balonowej platformy do wykonywania badań i eksperymentów w stratosferze. Jesteśmy kołem zrzeszającym studentów o zróżnicowanych zainteresowaniach jak mechanika, elektronika czy programowanie, co przekłada się na możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Nasze projekty łączą w sobie zarówno łączności radiowe, mikrokontrolery, GPS, GSM, układy pomiarowe i gromadzenia danych jak również sterowniki PLC czy technologie cnc.

Jeśli uważasz że sprawdzisz się w naszych szeregach, masz pomysł na własny ambitny projekt bądź rozwój jednego z obecnie rozwijanych, zgłoś się do nas!

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz 500

opiekun naukowy - dr inż. Jarosław Fastowicz

Koło naukowe Apacz 500 powstało przy Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej w 2013 roku. Zostało założone przez przyszłych teleinformatyków, studentów jednego z najmłodszych kierunków studiów w Polsce.

Zajmujemy się głownie takimi zagadnieniami jak: soft computing, multimedia, technologie mobilne i internetowe. Nie ograniczamy się jednak i jesteśmy gotowi wdrażać w życie wszelkie ciekawe projekty. Działając w kole chcemy poszerzyć naszą wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz popularyzować szeroko pojętą tematykę teleinformatyki.

Jesteśmy otwarci na wszelką formę współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego działania w kole, ponieważ może przynieść to wiele satysfakcji.

Studenckie Koło Naukowe SARIS

opiekun naukowy - dr inż. Rafał Osypiuk

Logo koła SarisSARIS (Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems) to samodzielne koło naukowe działające od 2010 roku przy Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki (aktualnie Katedra Automatyki i Robotyki). Od współczesnych manipulatorów przemysłowych czy robotów mobilnych, wymaga się coraz większej autonomii, która polega na poprawnych reakcjach w otoczeniu zdarzeń niedeterministycznych. Zastosowanie odpowiedniej sensoryki oraz jej powiązanie z dedykowanym algorytmem sterowania prowadzi do systemów o podwyższonej inteligencji.
W ramach działalności koła realizujemy bardzo ambitne zadania, które obejmują kilka klasycznych dyscyplin naukowych. Nasi studenci pogłębiają swoją wiedzę praktyczną z zakresu robotyki przemysłowej/mobilnej, korzystając z nowoczesnego laboratorium, które jest m.in. wynikiem wieloletniej współpracy zagranicznej. Aktywność w naszym kole obok oczywistych walorów naukowych daje studentom wymierne korzyści w postaci np. zwolnienia z określonych zaliczeń/egzaminów, czy możliwości prezentacji uzyskanych wyników w pracach inżynierskich/dyplomowych.

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyk

opiekun naukowy - dr inż. Grzegorz Żegliński

Logo koła TeleinformatykKoło naukowe zostało założone przez studentów S1 kierunku „Teleinformatyka” w grudniu 2014 roku przy Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki. Obecnie SKN „Teleinformatyk” funkcjonuje w strukturze Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTIF) : w Pracowni Światłowodów Mikrostrukturalnych, Pracowni Optycznych Sieci Odniesienia, Pracowni Elementów Sieci Teleinformatycznych oraz Pracowni Badań Numerycznych.

Koło zajmuje się tematyką projektową, badawczą i pomiarową w zakresie sieci światłowodowych, nowych elementów światłowodowych oraz programowania urządzeń pomiarowych. Ważniejsze zadania koła obejmują pomiary światłowodów mikrostrukturalnych dla nowej generacji szerokopasmowych sieci teleinformatycznych, nowe stanowiska pomiarowe (interferometr do pomiaru dyspersji chromatycznej dla krótkich odcinków próbek światłowodowych), światłowodową sieci polimerową, czujniki światłowodowe oparte na światłowodach mikrostrukturalnych, testowe instalacje sieci światłowodowych sieci dostępowych i transportowych. W ramach prowadzonych prac w LTTIF studenci koła współpracują przy pracach badawczych wykonywanych dla firm z branży teleinformatycznej takich jak: badania parametrów przemysłowych mikrostrukturalnego światłowodu siedmiordzeniowego, badania elementów pasywnych dla sieci dostępowych, analiza zasięgu transmisyjnego oraz budżetu mocy w rozwiązaniu pasywnej światłowodowej sieci dostępowej w konfiguracji ze sprzęgaczami PLC, projekt i badania nowych sprzęgaczy opartych na światłowodach mikrostrukturalnych, badania środowiskowe sprzęgaczy PLC.

 Studenckie Koło Naukowe SKORP

opiekun naukowy - mgr inż. Andrzej Biedka

Logo koła SkorpStudenckie Koło Naukowe „SKORP” działające na Wydziale Elektrycznym stanowi dawna sekcja robotyki „SUMO” istniejąca w ramach SKN „Elkona”.
Poza kontynuowaniem kilkuletniej bardzo dobrej tradycji i wymiernych sukcesów owej sekcji, „SKORP” zajmuje się bardzo szeroko zagadnieniami z zakresu m.in. elektroniki, mechaniki, informatyki, automatyki oraz ich interdyscyplinarnym charakterem.
Obecni członkowie Koła chcą dzielić się z nowymi zebraną dotychczas wiedzą i umiejętnościami o wymiarze bardzo praktycznym i przydatnym w życiu każdego człowieka. Posiadamy bogato wyposażone elektroniczne i mechaniczne zaplecze warsztatowe do własnej dyspozycji. Szukamy osób zainteresowanych realizacją najróżniejszych projektów od najprostszych do tych bardzo trudnych, czy to będzie „mruganie ledem” czy balansujące roboty o wielu stopniach swobody.

Studenckie Koło Naukowe Student Branch IEEE

opiekun naukowy - dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT

Logo koła Student Branch IEEEStudent Branch IEEE, z ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers, została założona w 1884. Jest to najstarsza, największa i najbardziej prestiżowa, o światowym zasięgu organizacja elektryków. Organizacja ta posiada ponad 400 000 członków i działa w 160 krajach na całym świecie. Ważną grupę stanowią w niej studenci (ok. 20-25%), zrzeszeni w blisko 1800 oddziałach w 100 państwach. IEEE wydaje 150 czasopism naukowo technicznych, stanowią one 30 % światowej literatury technicznej i należą do najbardziej prestiżowych, a artykuły w nich zamieszczane – do najczęściej cytowanych. Prowadzi ona również działalność normalizacyjną i ma aktualizowaną stale witrynę internetową http://www.ieee.org.

Inicjatywa założenia IEEE zrodziła się w trakcie I ODME w 1997 roku w Szczecinie, a zebranie założycielskie odbyło się 29 listopada 1998 roku. Natomiast w 2003 roku Koło naukowe Student Branch IEEE zostało wpisane do rejestru organizacji i stowarzyszeń studenckich – ówczesnej uczelni Politechniki Szczecińskiej - a w 2005 oficjalnie zarejestrowano je w Stanach Zjednoczonych jako “Szczecin University of Technology Student Branch”.

Największą aktywność młodzież w IEEE przejawia w Stanach Zjednoczonych. W Polsce swoją działalnością wyróżniają się Student Branches w Szczecinie, Wrocławiu i Opolu, a wcześniej w Warszawie. Organizacja ta daje możliwość nawiązywania kontaktów z najwybitniejszymi specjalistami, pozwala brać udział w konferencjach i sympozjach naukowych i zamieszczać publikacje w renomowanych czasopismach. Członkowie IEEE mogą uzyskiwać nagrody i za darmo korzystać z najnowszych programów komputerowych, mają też dostęp do interesujących praktyk programowych i ofert pracy zawodowej.

Działalność SB IEEE przy ZUT koncentruje się na prowadzeniu działalności statutowej, a zwłaszcza międzynarodowej, prowadzonej wspólnie z kolegami z SEP. Organizujemy wyjazdy zagraniczne na targi, konferencje i kongresy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do aktywnego włączenia się w naszą działalność. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i pomagamy w doskonaleniu biegłości języka angielskiego

Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich

opiekun naukowy - dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT

Logo koła SEPAkademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich w skrócie AK SEP jest studenckim kołem naukowym i zarazem podlega pod Oddział Szczeciński SEP. Koło posiada wieloletnią tradycję (rok założenia 1982) i jest jednym z najdłużej działającym na Wydziale Elektrycznym. Stowarzyszenie zrzesza elektryków wszystkich specjalności oraz promuje wiedzę w zakresie bezpiecznej elektryki.

Akademickie Koło SEP organizuje liczne kursy i szkolenia zawodowe oraz specjalnościowe. Każde z nich kończy się uzyskaniem konkretnej wiedzy i umiejętności, a większości także otrzymaniem stosownego certyfikatu. Organizujemy również wyjazdy na targi i wystawy związane z zawodem.

Jednak żeby móc realizować zamierzone cele wszystkich studentów koło musi składać się z aktywnych członków SEP, którzy zajmą się organizacją konkretnych przedsięwzięć. Dlatego serdecznie zapraszamy do wstąpienia w krąg naszej ekipy. Będziecie mogli razem z nami dawać sobie i innym możliwość uzupełniania wiedzy zdobytej na studiach o praktyczne aspekty naszego rozwoju.

Pliki do pobrania