Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10Kierownik katedry
dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT

Adres korespondencyjny

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

Siedziba

ul. 26 Kwietnia 10

71-126 Szczecin

Pracownicy Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki prowadzą badania teoretyczne oraz eksperymentalne w zakresie analizy i przetwarzania sygnałów (w tym w szczególności filtrów o zmiennych w czasie parametrach), inżynierii dźwięku i elektroakustyki, systemów pomiarowych, modelowania i symulacji systemów automotive, a także inżynierii biomedycznej.

Tematyka badań naukowych

 • inżynieria biomedyczna,
 • telematyka zdrowotna
 • teleinformatyka
 • metody sztucznej inteligencji
 • inżynieria dźwięku,
 • elektroakustyka
 • inżynieria systemów i sygnałów
 • układy parametryczne

Współpraca

 • Narodowy Instytut Astrofizyki Optyki i Elektroniki, Tonantzintla, Meksyk
 • Uniwersytet Nawarry/CEIT, Hiszpania
 • Uniwersytet Technologiczny w Tampere, Finlandia
 • Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria, Hiszpania
 • Uniwersytet w Patras, Grecja
 • Roland Consult, Niemcy
 • Zensys A/S, USA

  

Laboratoria

 • Laboratorium Akustyki i Technologii Nagrań Dźwiękowych
 • Laboratorium Analizy i Przetwarzania Sygnału Mowy
 • Laboratorium Dynamiki Systemów i Sygnałów
 • Laboratorium Inżynierii Biomedycznej
 • Laboratorium Podstaw Elektroniki i Analogowych Układów Elektronicznych
 • Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej
 • Laboratorium Układów Programowalnych i Procesorów Sygnałowych

Pracownicy