Wydziałowe Komisje Programowe

Na podstawie § 49 ust. 8 Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14.10.2019 r.) Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 16.09.2020 r. powołane zostały Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2020-2024 (z późn. zm.)

Koordynatorem prac merytorycznych Wydziałowych Komisji Programowych jest Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT, wypełniający także zadania koordynatora ECTS.

   

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Automatyka i robotyka

 • dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT 
 • dr inż. Maja Kocoń
 • mgr inż. Michał Kubicki
 • mgr inż. Ewelina Chołodowicz - przedstawiciel doktorantów
 • Kaja Kosmenda - przedstawiciel studentów
 • Piotr Huryń - przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej WE
 • Grzegorz Kaczmarek - przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej WE

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Elektrotechnika

 • dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Chady
 • dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT
 • dr hab inż. Marcin Wardach, prof. ZUT
 • dr inż. Piotr Cierzniewski
 • mgr inż. Jacek Grochowalski - przedstawiciel doktorantów
 • Rafał Pstrokoński - przedstawiciel studentów
 • Rafał Urbanowicz - przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej WE
 • Marek Zaleski - przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej WE

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Teleinformatyka

 • dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT
 • dr inż. Wojciech Chlewicki
 • dr inż. Piotr Lech
 • mgr inż. Kamil Maliński - przedstawiciel doktorantów
 • Mateusz Zwolak - przedstawiciel studentów
 • Bolesław Małecki - przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej WE
 • Mateusz Pomorski - przedstawiciel Rady Przemysłowo-Programowej WE

Zadania Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:

 1. opracowanie programów studiów na nowo tworzonych kierunkach,
 2. opracowanie koncepcji kształcenia nowo tworzonych kierunków,
 3. opracowanie zmian w programach studiów, okresowe przeglądy programów i sylabusów zajęć w tym:
  • ocena wniosków i uzasadnień związanych ze zmianą programu studiów,
  • przegląd i weryfikacja programu i realizacji praktyk programowych/zawodowych,
 4. analiza wydziałowych rocznych sprawozdań z oceny osiągania efektów uczenia się,
 5. ocena bazy dydaktycznej i materialnej wykorzystywanej w realizacji kształcenia,
 6. analiza jakości i sprawności osiągania efektów uczenia się przypisanych do procesu dyplomowania,
 7. zatwierdzanie pod względem merytorycznym tematów prac dyplomowych,
 8. przeprowadzanie czynności związanych z procesem nostryfikacji dyplomu i potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.