Wydziałowe Komisje Programowe

Na podstawie § 13, p.1 załącznika nr 2 do Statutu ZUT w Szczecinie, Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie Uchwałą z dnia 29 września 2016 r. (zm. Uchwałą RW z dnia 25.10.2018 r.) powołała Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2016-2020 i określiła ich zadania.

Koordynatorem prac merytorycznych Wydziałowych Komisji Programowych jest dr inż. Bogdan Broel-Plater.

Zadania Koordynatora prac Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań koordynatora należy:

 • współpraca z przewodniczącymi poszczególnych komisji w celu zapewnienie jednolitej struktury planów studiów, korelacji treści programowych przedmiotów ogólnych, humanistyczno-społecznych i modułów z obszarów kierunków pokrewnych, w planach studiów i programach kształcenia realizowanych na Wydziale,
 • przedstawienie opinii wynikających z zadań Wydziałowych Komisji Programowych,
 • sporządzanie, do 30 września każdego roku, sprawozdania z prac Wydziałowych Komisji Programowych w minionym roku akademickim.

   

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Automatyka i robotyka

 • dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT
 • dr inż. Krzysztof Jaroszewski
 • dr inż. Rafał Osypiuk
 • mgr inż. Daniel Figurowski - przedstawiciel doktorantów
 • Tomasz Smuga - przedstawiciel studentów
 • Piotr Huryń - Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE
 • Artur Masłowski - Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Elektrotechnika

 • dr hab. inż. Marcin Hołub prof. ZUT - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Subocz
 • dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Witold Mickiewicz
 • dr inż. Piotr Cierzniewski
 • mgr inż. Adam Żywica - przedstawiciel doktorantów
 • Kamil Cierzniewski - przedstawiciel studentów
 • Paweł Włoch - Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE
 • Marek Zaleski - Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Teleinformatyka

 • dr hab. inż. Przemysław Mazurek prof. ZUT - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT
 • dr inż. Wojciech Chlewicki
 • dr inż. Piotr Lech
 • mgr inż. Jarosław Fastowicz - przedstawiciel doktorantów
 • Michał Cylwik - przedstawiciel studentów
 • Mateusz Pomorski- Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE
 • Roman Ulan - Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE

Zadania Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:

 1. opracowywanie planów i programów kształcenia,
 2. opiniowanie:

  • wniosków w przedmiocie prowadzenia nowego kierunku studiów,
  • projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy studiów,
  • limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów,
  • propozycji tematów i zakresów prac dyplomowych,
  • oferty kursów w języku angielskim,
  • propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
  • planów studiów indywidualnych,
  • zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia
  • opiniowanie innych spraw przedkładanych Kolegium Wydziału Elektrycznego, dotyczących planów studiów i programów kształcenia.