Władze

Dziekan

Dr hab. inż. Krzysztof OKARMA, prof. nadzw. ZUT

Prof. dr hab. inż. Krzysztof OKARMA
krzysztof.okarma@zut.edu.pl


Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

Dr hab. inż. Paweł DWORAK

Dr hab. inż. Paweł DWORAK, prof. ZUT
pawel.dworak@zut.edu.pl


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr hab. inż. Marcin ZIÓŁKOWSKI, prof. nadzw. ZUT

Dr hab. inż. Marcin ZIÓŁKOWSKI, prof. ZUT
marcin.ziolkowski@zut.edu.pl


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Dr inż. Piotr PAPLICKI

Dr hab. inż. Piotr PAPLICKI, prof. ZUT
piotr.paplicki@zut.edu.pl


Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Stanisław GRATKOWSKI

Prof. dr hab. inż. Stanisław GRATKOWSKI

stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl


Pełnomocnicy Dziekana

  • dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
  • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
  • dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT – Pełnomocnik Dziekana ds. promocji wydziału
  • dr inż Krzysztof Stawicki – Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych
  • dr inż. Artur Wollek - Wydziałowy koordynator ds. osób z niepełnosprawnością oraz profilaktyki uzależnień
  • mgr inż. Justyna Nowaczyk – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą

Kolegium Wydziału Elektrycznego

Sala Rady Wydziału

Rada Wydziału na kadencję 2016-2019