Warunki rejestracji na następny semestr

Wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2020/2021

 Sn – liczba punktów ECTS zgromadzona przez studenta w danym (n-tym) semestrze Pn – suma punktów ECTS zgromadzona przez studenta do danego (n-tego) semestru (włącznie)

Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Semestr studiów Sn Pn
1 14 14
2 15 36
3 15 66
4 15 96
5 20 140
6 24 174 (dopuszczalne zaległości z sem. 5 i 6)

Kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Semestr studiów Sn Pn
1 24 24
2 26 56
Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
Semestr studiów Sn Pn
1 11 11
2 13 32
3 13 58
4 13 84
5 13 110
6 17 144
7 21 179 (dopuszczalne zaległości z sem. 6 i 7)

Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

Semestr studiów Sn Pn
1 15 15
2 1837
3 11 58

 

Pliki do pobrania