Konfiguracja sieci WiFi

W obu budynkach Wydziału Elektrycznego dostępna jest dla studentów sieć bezprzewodowa.

Aby z niej skorzystać należy postąpić zgodnie z instrukcjami przygotowanymi przez Uczelniane Centrum Informatyki (UCI) czyl

 • zainstalować certyfikat ZUT
 • skonfigurować połączenie

Login i hasło studenci otrzymują z Dziekanatu. 

Parametry sieci bezprzewodowe

 • SSID: ZUT
 • WPA2 Enterprise (AES)
 • Uwierzytelnianie metodą PEAP (MSCHAPv2), poświadczenie tożsamości za pomocą loginu i hasła
 • Certyfikat serwera http://www.zut.edu.pl/certs/ca.crt 

UCI podaje listę innych Wydziałów, na których można korzystać z sieci bezprzewodowej skonfigurowanej wg  instrukcj

 • budynek Jednostek Międzywydziałowych (al. Piastów 48)
 • budynek Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (ul. Janickiego)
 • budynek Wydziału Budownictwa i Architektury (al. Piastów)
 • budynek Wydziału Ekonomicznego (ul. Janickiego oraz ul. Żołnierska)
 • budynek Wydziału Elektrycznego (ul. 26 kwietnia oraz ul. Sikorskiego 37)
 • budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (al. Piastów 19) - brak "eduroam"
 • budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (ul. Słowackiego oraz Papieża Pawła VI 1)
 • budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ul. Papieża Pawła VI 3)
 • budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (ul. Kazimierza Królewicza 4)
 • budynek Wydziału Techniki Morskiej (al. Piastów 41)
 • budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (al. Piastów 42)
 • budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (ul. Pułaskiego 10)
 • budynek Biblioteki Głównej (ul. Ku Słońcu 140)
Przykłady konfiguracji sieci WiFi (strony UCI ZUT)
 1. Windows 10
 2. Windows 7