Opłaty za studia i powtarzanie zajęć dla studentów

Opłaty za niestacjonarne studia wyższe

Studia Kierunek Za semestr
 I stopnia  Elektrotechnika  2100 zł
 II stopnia  Elektrotechnika  2200 zł

Faktura VAT za semestralną (lub ratalną) opłatę za studia wydawana jest na życzenie zainteresowanego w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego (pokój A210, tel. 91 4494150). Prośbę o wydanie takiego dokumentu należy zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od daty dokonania przelewu do p. Marty Mierzlikin marta.mierzlikin@zut.edu.pl

Opłaty za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2020/2021

Studia Stawka Za
I i II stopnia Stacjonarne - 10 zł, Niestacjonarne - stawka wyliczana wg zarządzenia Rektora każdą godzinę powtarzanej formy zajęć

Informujemy, że stawki opłat za godzinę zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika obowiązujące na Wydziale Elektrycznym ZUT w roku akademickim 2020/2021 wynoszą odpowiednio:

  • 10,67 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach I – IV studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 11,72 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach V – VI studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 11,82 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach VII– VIII studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 13,04 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach I – IV studiów niestacjonarnych II stopnia

Powyższe stawki dotyczą wszystkich form zajęć za wyjątkiem modułu/przedmiotu „praca dyplomowa”, za którego powtarzanie pobierana jest opłata określona w § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 69 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 15 maja 2020 r. w wysokości 600 zł na studiach pierwszego stopnia oraz 900 zł na studiach drugiego stopnia.

 

Pliki do pobrania