Opłaty za studia i powtarzanie zajęć dla studentów

Opłaty za niestacjonarne studia wyższe dla studentów rozpoczynających kształcenie do roku akademickiego 2020/2021

Studia Kierunek Za semestr
 I stopnia  Elektrotechnika  2100 zł
 II stopnia  Elektrotechnika  2200 zł

Opłaty za niestacjonarne studia wyższe dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

Studia Kierunek Za semestr
 I stopnia  Elektrotechnika  2400 zł
 II stopnia Elektrotechnika 2600 zł

Opłaty za niestacjonarne studia wyższe dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023

Studia Kierunek Za semestr
 I stopnia  Elektrotechnika  2700 zł
 II stopnia Elektrotechnika 2900 zł

Opłaty za niestacjonarne studia wyższe dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024

Studia Kierunek Za semestr
 I stopnia  Elektrotechnika  2950 zł
 II stopnia Elektrotechnika 3200 zł

Opłaty za niestacjonarne studia wyższe dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2024/2025

Studia Kierunek Za semestr
 I stopnia  Elektrotechnika  3100 zł
 II stopnia Elektrotechnika 3400 zł

 Faktura VAT za semestralną (lub ratalną) opłatę za studia wydawana jest na życzenie zainteresowanego w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego (pokój A210, tel. 91 4494150). Prośbę o wydanie takiego dokumentu należy zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od daty dokonania przelewu do p. Marty Mierzlikin marta.mierzlikin@zut.edu.pl

Opłaty za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych od roku akademickiego 2023/2024

StudiaStawkaZa
I i II stopniaStacjonarne - 11 zł, Niestacjonarne - stawka wyliczana wg zarządzenia Rektorakażdą godzinę powtarzanej formy zajęć

Informujemy, że stawki opłat za godzinę zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika obowiązujące na Wydziale Elektrycznym ZUT w roku akademickim 2023/2024 wynoszą odpowiednio:

  • 14,97 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach I – II studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 13,71 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach III – IV studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 12,19 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach V – VI studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 10,67 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach VII– VIII studiów niestacjonarnych I stopnia
  • 18,96 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach I – II studiów niestacjonarnych II stopnia
  • 17,19 zł za godzinę zajęć z modułów/przedmiotów realizowanych na semestrach III – IV studiów niestacjonarnych II stopnia

Powyższe stawki dotyczą wszystkich form zajęć za wyjątkiem modułu/przedmiotu „praca dyplomowa”, za którego powtarzanie pobierana jest opłata określona w § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 22 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 02 marca 2023 r. w wysokości 600 zł na studiach pierwszego stopnia oraz 900 zł na studiach drugiego stopnia.

 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych od roku akademickiego 2024/2025

StudiaStawkaZa
I i II stopniaStacjonarne - 14 zł, Niestacjonarne - stawka wyliczana wg zarządzenia Rektorakażdą godzinę powtarzanej formy zajęć

 

Pliki do pobrania