Konkurs o Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową na kierunku studiów realizowanym na Wydziale Elektrycznym

Regulamin konkursu:

1. Pracę dyplomową inżynierską lub magisterską nominuje do Nagrody Dziekana Komisja egzaminu dyplomowego, zaznaczając swą decyzję w protokole egzaminacyjnym. Podstawowym warunkiem formalnym nominacji jest uzyskanie oceny bardzo dobrej z modułu/przedmiotu „Praca dyplomowa”.

2. Autor pracy dyplomowej nominowanej do nagrody zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu do 15 listopada danego roku akademickiego poster prezentujący treść pracy (w wersji elektronicznej i drukowanej, przygotowany na własny koszt, zgodnie z wymaganiami formalnymi ustalonymi przez dziekana) oraz oświadczenie o przystąpieniu do udziału w Konkursie.

3. Nagrodą Dziekana może zostać wyróżniona jedna praca dyplomowa magisterska i jedna praca dyplomowa inżynierska dla każdego kierunku studiów realizowanego na Wydziale, spośród prac nominowanych przez Komisje Egzaminacyjne. Rekomendacji prac dokona Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.

4. Dziekan zastrzega sobie prawo wykorzystywania posterów, o których mowa w pkt. 2, w celu promocji Wydziału, w tym do ich prezentacji w pomieszczeniach Wydziału przez dowolny czas.

5. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu

 

2020

 • Praca dyplomowa magisterska

  • Anna Patrzykąt - "Analiza wpływu elektrowni fotowoltaicznej na sieć dystrybucyjną 15 kV"; opiekun: dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT
  • Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  782 KB)

 • Praca dyplomowa inżynierska

  • Patryk Nowicki - "Projekt i wykonanie stukacza młotkowego do badań izolacyjności akustycznej stropów"; opiekun: dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT
  • Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  7,31 MB)

 

2019

 • Praca dyplomowa na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Ewelina Chołodowicz - "Odporne sterowanie łańcuchem dostaw z produktami psującymi się z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej", opiekun: dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT

 • Praca dyplomowa na kierunku Elektrotechnika

  • Andrii Obukhov - "Mobilny generator udarów napięciowych", opiekun: dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT  (decyzją Komisji student otrzymał dodatkowo wyróżnienie za pracę, która została uznana za wyjątkową)
  • Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  1,70 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Teleinformatyka

  • Paweł Kardaś - "Mobilny radioodbiornik RDS jako uniwersalny moduł centralny w sieciach IoT opartych o transmisję Wi-Fi", opiekun: dr inż. Jakub Pęksiński
  • Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  11,40 MB)

2018

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

 • Praca inżynierska na kierunku Elektrotechnika

  • Dariusz Puchała - "Akumulacja energii w małym pojeździe elektrycznym", opiekun: dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  2,06 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Teleinformatyka

  • Tomasz Biś - "System telemetryczny do akwizycji i transmisji wybranych parametrów życiowych pacjenta wspomagający pracę centrum medycznego", opiekun: dr inż. Wojciech Chlewicki
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  672 KB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Paweł Grochocki - "Maszyna elektryczna z barierami magnetycznymi wzbudzana hybrydowo", opiekun: dr inż. Marcin Wardach
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  9,03 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Teleinformatyka

  • Jędrzej Łukasiuk - "Wizyjny system rozpoznawania i identyfikacji cen paliw", opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  3,46 MB)

2017

 • Praca dyplomowa na kierunku Automatyka i Robotyka

 • Praca dyplomowa na kierunku Elektrotechnika

  • mgr inż. Mateusz Biernacki - "Charakterystyka defektów w elementach stalowych na podstawie wyników wielokierunkowego testowania magnetycznego", opiekun: dr inż. Grzegorz Psuj
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  1,92 MB)

 • Praca dyplomowa na kierunku Teleinformatyka

  • mgr inż. Daniel Kaczmara - "Badanie metod poprawy niezawodności łącza radiowego w systemie komunikacji z sondą stratosferyczną", opiekun: dr hab. inż. Przemysław Łopato
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  9,45 MB)

2016

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Łukasz Mackiewicz - "Stanowisko do badań generatorów małych elektrowni wiatrowych", opiekun: prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  2,62 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektrotechnika

  • Paweł Kapitaniec - "Projektowanie oświetlenia użytkowego dróg i terenów osiedlowych", opiekun: dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  915 KB)

 • Praca inżynierska na kierunku Teleinformatyka

  • Sylwester Skwarczyński - "Projekt i implementacja systemu prezentowania oraz sterowania treścią na projektorze multimedialnym za pomocą gestów rąk", opiekun: dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  759 KB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Mateusz Spychała - "System oraz metody bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi", opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk 
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  6,35 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Wojciech Szoka - "Wpływ konfiguracji pomiarowej na odpowiedź częstotliwościową części aktywnej transformatora", opiekun: dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT
   Plakat prezentujący pracę dyplomową

2015

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Łukasz Mackiewicz – „Stanowisko do badań generatorów małych elektrowni wiatrowych”, opiekun: prof.dr hab.inż. Ryszard Pałka
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  2,62 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektrotechnika

  • Paweł Kapitaniec – „Projektowanie oświetlenia użytkowego dróg i terenów osiedlowych”, opiekun: dr inż. Piotr Paplicki
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  915 KB)

 • Praca inżynierska na kierunku Teleinformatyka

  • Sylwester Skwarczyński – „Projekt i implementacja systemu prezentowania oraz sterowania treścią na projektorze multimedialnym za pomocą gestów rąk”, opiekun: dr hab. inż. Marcin Ziółkowski 
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  759 KB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Mateusz Spychała – „System oraz metody bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi”, opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk 
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  6,35 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Wojciech Szoka – „Wpływ konfiguracji pomiarowej na odpowiedź częstotliwościową części aktywnej transformatora”, opiekun: dr inż. Szymon Banaszak 
   Plakat prezentujący pracę dyplomową

2014

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

 • Praca inżynierska na kierunku Elektrotechnika

  • Dariusz Wojciechowski – „Projekt instalacji fotowolotaicznej w domku jednorodzinnym”, opiekun: dr inż. Jan Bursa
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  1,63 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Diana Olejnik – „Robot kroczący przeznaczony do elektromagnetycznych badań nieniszczących konstrukcji żelbetowych nachylonych pod różnymi kątami”, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Chady
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  4,88 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Jacek Kołek – „Zasilacz impulsowy bipolarny wysokiego napięcia do zasilania obciążenia o charakterze pojemnościowym”, opiekun: dr inż. Tomasz Jakubowski
   Plakat prezentujący pracę dyplomową (format:  pdf, rozmiar:  5,31 MB)

2013

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Kwiatkowski Wojciech – „Układ sterowania manipulatorem satelitarnym”, opiekun: dr inż. Barciński Tomasz
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  1,53 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Pilarski Jakub – „Gra w warcaby z robotem przemysłowym Staeubli TX60”, opiekun: dr inż. Jaroszewski Krzysztof
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  8,84 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

  • Pobłocki Patryk Henryk – „Stanowisko do pomiaru strat zgięciowych światłowodów mikrostrukturalnych”, opiekun: dr inż. Żegliński Grzegorz
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  14,18 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Abramowski Amadeusz Artur – „Projekt generatora synchronicznego z magnesami trwałymi”, opiekun: dr inż. Paplicki Piotr
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  2,81 MB)

2012

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Seyk Marcin – „Kinect Teleoperation of Humanoid Robot”, opiekun: dr inż. Barciński Tomasz
   Plik prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  617 KB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

  • Rękawek Agnieszka – „Optyczne metody pomiaru procentowej zawartości tlenu we krwi”, opiekun: dr inż. Ziółkowski Andrzej
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  6,06 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektrotechnika

  • Wawrowicz Michał Kuba – „Monitoring danych pomiarowych hybrydowego systemu zasilania dla stałego znaku nawigacyjnego”, opiekun: dr inż. Szymczak Piotr
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  1,03 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Waldon Radosław – „Projekt i symulacja zrobotyzowanego procesu produkcyjnego w programie Delmia V5”, opiekun: dr inż. Osypiuk Rafał
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  3,00 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Woiński Kamil – „Projektowanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiektach hotelowych”, opiekun: dr inż. Cierzniewski Piotr
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  871 KB)

2011

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Oskar Beniamin Alksnin – „Sterowanie orientacją satelity przy pomocy pola magnetycznego Ziemi”, opiekun: dr inż. Tomasz Barciński
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  1,17 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

  • Michał Majeran – „Technologia GPS w systemie operacyjnym Android”, opiekun: dr inż. Robert Krupiński
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  2,87 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektrotechnika

  • Bartosz Michał Mazurek – „Spalinowy model pojazdu sterowany zdalnie”, opiekun: dr inż. Witold Mickiewicz
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  4,92 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Marcin Mikołajczak – „Mobilny system wizualizacji i sterowania pracą obrabiarki numerycznej”, opiekun: dr inż. Paweł Dworak
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  12,03 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

  • Przemysław Mariusz Makiewicz – „Wirtualne Obrazowanie Rezonansu Magnetycznego (VMRI) w cyfrowym przetwarzaniu obrazów medycznych”, opiekun: dr inż. Krzysztof Penkala
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  3,59 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Paweł Karol Frankowski – „Analiza i implementacja wiroprądowego przetwornika do testowania struktur żelbetowych”, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  1,94 MB)

2010

 • Praca inżynierska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Jacek Hryniewicz, „Układ sterowania poziomu cieczy w zbiorniku o zmiennym przekroju”, opiekun: dr hab. inż. Stefan Domek, prof. nadzw. ZUT
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  1,04 MB)

 • Praca inżynierska na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

  • Marcin Miśkiewicz, „Programator mikrokontrolerów serii tiny AVR wykorzystujacy interfejs TPI”, opiekun: dr inż. Krzysztof Penkala
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  9,03 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Automatyka i Robotyka

  • Jakub Maciej Lisowski, „Sterowanie orientacją satelity badawczego”, opiekun: dr inż. Tomasz Barciński
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  2,41 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

  • Michał Jabłoński, „Metody natężeniowe i laserowe w obrazowaniu pól akustycznych”, opiekun: dr inż. Witold Mickiewicz
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  3,03 MB)

 • Praca magisterska na kierunku Elektrotechnika

  • Tomasz Stefaniak, „Analiza odpowiedzi częstotliwościowej modelu transformatora w warunkach kontrolowanej deformacji”, opiekun: dr inż. Szymon Banaszak
   Plakat prezentujący pracę (format:  pdf, rozmiar:  1,40 MB)