Konkurs o Nagrodę Dziekana za wyróżniającą działalność sportową

Regulamin konkursu:

1. Studenta zgłosić może do udziału w Konkursie, za jego wiedzą, nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na Wydziale, w szczególności nauczyciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału.

2. Student, chcący wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu, do 15 listopada, krótki opis dokonań sportowych w minionym roku akademickim, z udokumentowanym wykazem osiągnięć (uzyskane miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego).

3. Nagrodą Dziekana wyróżnieni zostaną studenci spośród biorących udział w konkursie. Wyboru dokona Komisja w składzie: Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, Prodziekani ds. studenckich i kształcenia, Pełnomocnik dziekana ds. promocji wydziału.

4. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim.