Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na studia 30.08.2022 15:56

W dniu 08.07.2022 r. została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

- automatyka i robotyka,
- elektrotechnika,
- teleinformatyka.

Rejestracja jest możliwa w Internetowej Rekrutacji Kandydatów .

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń) do wyczerpania planowanego limitu przyjęć, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin
tel.: 91 449 44 62