Aktualności

Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020 01.06.2020 18:58

Zgodnie z zarządzeniem nr 78 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz komunikatem nr 10 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. nastąpiła zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020.  Zajęcia dydaktyczne zostały wydłużone o 3 tygodnie, co spowodowało przeniesienie sesji egzaminacyjnej na okres 13-26 lipca 2020 r.. 

Zaliczenia i egzaminy realizowane w trybie zdalnym będą mogły być jednak realizowane w terminach wcześniejszych, po zakończeniu realizacji zajęć, których dotyczą.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów: