Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Maciusowicza 23.06.2022 10:12

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Maciusowicza, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godzinie 10:00, w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37.

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Analiza zjawiska magnetycznego szumu Barkhausena na potrzeby oceny właściwości powierzchniowych wybranych stali ferromagnetycznych

 

Promotor:         

dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:        

dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. PW, Politechnika Warszawska

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT. Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Elektrycznego ZUT, ul. 26 Kwietnia 10.

Istnieje możliwość udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej przez MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w tej formie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 1 lipca 2022 r. na adres e-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl.