Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Jarmołowicza 04.11.2020 09:26

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Jarmołowicza, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

 

Temat rozprawy doktorskiej: Metody interpolacyjne w algorytmach zmiany częstotliwości próbkowania sygnałów dyskretnych.

 

Promotor:            

prof. dr hab. inż. Jan Purczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Eugeniusz Kornatowski, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:       

prof. dr hab. inż. Remigiusz Jan Rak, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Politechnika Białostocka

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT. Rozprawa doktorska udostępniona została do wglądu w aplikacji MS Teams.

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl.