Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Kołka 04.11.2020 09:18

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Kołka, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams

 

Temat rozprawy doktorskiej: Rezonansowy, półprzewodnikowy generator impulsów wysokiego napięcia do wytwarzania plazmy nietermicznej

 

Promotor:          

dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Promotor pomocniczy:

dr inż. Michał Bonisławski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:       

dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Jan Mućko, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT. Rozprawa doktorska udostępniona została do wglądu w aplikacji MS Teams.

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 18 listopada 2020 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl.