Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Żywicy 09.09.2022 09:45

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Żywicy, która odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godzinie 11:00, w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37.

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Obrazowanie rozkładu konduktywności elektrycznej obiektów słaboprzewodzących z zastosowaniem tomografii magnetoakustycznej ze wzbudzeniem indukcyjnym

 

Promotor:         

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzenci:        

dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG, Politechnika Gdańska

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT. Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Elektrycznego ZUT, ul. 26 Kwietnia 10.

Istnieje możliwość udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej przez MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w tej formie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 21 września 2022 r. na adres e-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl.