Aktualności

Zasady funkcjonowania dziekanatu od dnia 1.10.2020 r. 14.10.2020 11:34

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu następujących zasad obsługi studentów, doktorantów i innych interesantów przez dziekanat Wydziału Elektrycznego:

- wizyty w dziekanacie powinny odbywać się jedynie w wyjątkowych przypadkach. Z powodu epidemii koronawirusa bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty. Rejestracja wizyty może zostać dokonana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod nr tel.: (91) 449-41-50.

- komunikacja powinna odbywać się z wykorzystaniem drogi elektronicznej (wiadomości e-mail z załączonymi skanami dokumentów) i kontaktu telefonicznego. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Podania i wnioski można zostawiać w specjalnie do tego celu przeznaczonej skrzynce, która znajduje się przy portierni w budynku WE przy ul. Sikorskiego 37.

- przypominamy, że podczas wizyty w dziekanacie od interesantów wymaga się zasłaniania ust i nosa oraz zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych. Należy zachować zalecaną przepisami odległość między osobami w jednym pomieszczeniu.

 

Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w dziekanacie m.in. w poniższych sprawach:

- zaświadczenie o studiowaniu – na prośbę mailową studenta wysłaną z adresu ZUT zaświadczenie dostarczane jest listownie lub mailowo (skan).

- przedłużenie ważności legitymacji studenckich – legitymacje studenckie zachowują ważność do 29 listopada 2020 r.