Aktualności

Zaproszenie na immatrykulację studentów I roku studiów 31.08.2021 14:37

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Uroczystość odbędzie się w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10 w następujących terminach:

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia - 4 października 2021 r. o godz. 9:00
  • studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia - 9 października 2021 r. o godz. 10:00

Bezpośrednio po immatrykulacji odbędą się spotkania organizacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich dr. hab. inż. Piotrem Paplickim, prof. ZUT.

Obecność na immatrykulacji i spotkaniach organizacyjnych jest obowiązkowa!