Aktualności

Zapraszamy na studia magisterskie na WE w ramach PO WER już od semestru zimowego! 02.07.2020 15:39

 

Dzięki środkom finansowym z programu PO WER do oferty edukacyjnej Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 dodaliśmy studia stacjonarne II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka w ramach specjalności „Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych”. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zajęcia w dużej części będą mogły być realizowane w trybie zdalnym oraz w terminach dostosowanych do potrzeb studentów, aby ułatwić łączenie studiów z pracą zawodową. 

Program kształcenia umożliwia pozyskanie wiedzy na temat najnowocześniejszych osiągnięć w zakresie projektowania systemów automatyki zgodnie z wyzwaniami stawianymi przez Przemysł 4.0 w konkretnym obszarze dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie w obszarze Design Thinking, wiedzę z zakresu Functional Safety ISO 26262, projektowania model-based, a także know-how dotyczące robotyki, diagnostyki urządzeń i digitalizacji procesów produkcyjnych. 

Oprócz kadry ZUT w procesie kształcenia planowany jest udział również dwóch znanych w Europie profesorów wizytujących związanych z tematyką Przemysłu 4.0.