Aktualności

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych I oraz II stopnia w formie bezpośredniego kontaktu 23.02.2022 15:38

Informujemy, iż od początku semestru letniego powracamy do realizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia w formie bezpośredniego kontaktu. Przypominamy jednocześnie o konieczności przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących na terenie Uczelni.