Aktualności

XXXI konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego 07.10.2021 09:42

W 2021 roku odbędzie się XXXI Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

 

1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2020/2021.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, w wersji elektronicznej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), w wersji elektronicznej,
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród. Data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Link do ankiety:    forms.gle/ELvRiy92qfacWXHw9  (ze względu na przesył pliku, konieczne jest posiadanie konta na serwerze Gmail)

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 15 października 2021 r.