Aktualności

XXX Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego 07.10.2020 09:18

Informujemy, że do 16 października 2020 r. przesyłać można zgłoszenia do XXX Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2019/2020.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

- pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową
- opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
- w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
- ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę,

Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród. Data zostanie podana w późniejszym terminie.

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.
Link do ankiety: forms.gle/ELvRiy92qfacWXHw9

Szczegóły konkursu: pkmesep.wixsite.com/pkme/xxx-edycja