Aktualności

Wspólny projekt badawczy Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, InPhoTech oraz British Telecom 24.05.2020 11:20

Specjaliści z firmy InPhoTech z Warszawy oraz naukowcy z Katedry Telekomunikacji i Fotoniki Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie zrealizują wspólnie projekt pod nazwą „Achieving 5G service Assurance in the Residential Domain (A5GARD)”. W pracach badawczych, które potrwają 3 lata, wezmą udział również konsorcja z innych krajów, wśród których znalazły się takie firmy jak: British Telecom (BT), Nokia Bell Labs, Telenor, Adtran czy Lund University.

InPhoTech to polska firma typu know-how, która dostarcza rozwiązania w oparciu o technologie fotoniczne tj. czujniki światłowodowe, światłowody specjalistyczne, światłowody nowej generacji  inphotech.com.

Naukowcy z ZUT wraz ze specjalistami z InPhoTech oraz British Telecom zajmą się tematyką budowy i utrzymania infrastruktury fizycznej światłowodowych sieci dostępowych, czyli sieci, w których drogą optyczną dostarczane są usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu do końcowego odbiorcy. Sieci światłowodowe z racji ogromnej przepustowości odgrywają również kluczową rolę w technologii 5G jako sieć transportowa dosyłająca sygnał do masztów antenowych. Sieci światłowodowe, jako fundament przyszłych sieci 5G, będą musiały sprostać wysokim wymaganiom na niezawodność – tematyką usterkowości i niezawodności sieci będą zajmować się naukowcy z ZUT i specjaliści z firmy InPhoTech. Znajomość przyczyn usterek, miejsc usterek oraz ich wpływu na działanie sieci pozwoli na opracowanie odpowiednich rozwiązań do monitorowania łączy światłowodowych poprzez dostosowanie sprzętu, komponentów i algorytmów stanowiących trzon takich rozwiązań. Wydajne pod względem finansowym i ekonomicznym rozwiązania przyczynią się do bardziej powszechnego prawdziwie szerokopasmowego dostępu do Internetu (w oparciu o światłowód i/lub 5G), ponieważ operatorzy telekomunikacyjni zdobędą gotowe rozwiązania do podniesienia rentowności swoich sieci (mniej usterek/ mniej napraw/ mniej wydatków; szybsze reakcje na usterki/szybsze naprawy/krótsze przerwy w dostawie sygnału).

Opracowanie nowych rozwiązań monitorowania łączy światłowodowych to sprawa kluczowa, ponieważ obecnie dostępne techniki badania optycznych sieci dostępowych mają bardzo ograniczone funkcjonalności. Nie można np. zdalnie i automatycznie zlokalizować usterek światłowodów bliżej użytkownika końcowego, czyli w najdalej wysuniętym punkcie, w którym zdarza się najwięcej usterek – zagięcie światłowodu w instalacji wewnątrz budynku, przerwanie światłowodu np. przez osobę, która przekopuje ogródek, zalanie złącza światłowodowego w nieszczelnej skrzynce telekomunikacyjnej itp.)

Naukowcy z Katedry Telekomunikacji i Fotoniki zajmą się także badaniem wytrzymałości komponentów sieci, w tym światłowodów najnowszej generacji tzw. światłowodów wielordzeniowych, ze zwiększoną przepustowością łącza.