Aktualności

Wsparcie psychologiczne dla studentów i doktorantów ZUT 03.10.2022 10:00

Biuro Wsparcia ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) zapewnia wsparcie psychologiczne studentom i doktorantom ZUT.

Konsultacje psychologiczne z psychologiem odbywają się w siedzibie Biura (ul. Jagiellońska 20-21 w Szczecinie) lub w innym miejscu na terenie Uczelni. Możliwe jest także przeprowadzenie spotkania on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wsparcie psychologiczne w Biurze kierowane jest do studentów i doktorantów ZUT będących osobami ze szczególnymi potrzebami, czyli osobami, które ze względu na swoje cechy lub okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych strefach życia na równi z innymi osobami.

Korzystanie z pomocy psychologicznej w ramach wsparcia świadczonego przez psychologa jest dobrowolne i NIEODPŁATNE.

Pomoc psychologiczna jest świadczona w ramach wsparcia psychologicznego organizowanego przez BON nie jest leczeniem ani terapią, ma zapewnić doraźne wsparcie. Psycholog nie udziela porad z zakresu medycyny i nie wypisuje recept.

Terminy konsultacji indywidualnych ustalane są każdorazowo ze studentem/doktorantem ZUT w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia prośby od studenta/doktoranta.

Na konsultacje indywidualne można zgłosić się mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem platformy MS Teams lub umówić się osobiście w godzinach pracy BON lub psychologa.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów i doktorantów ZUT (format:  pdf, rozmiar:  3,25 MB).