Aktualności

Władze Wydziału w kadencji 2020-2024 19.08.2020 12:02

 
Dziekan Wydziału Elektrycznego

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT

Prodziekani ds. studenckich i kształcenia

dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT
dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju oraz Przewodniczący rady dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT

 

Cztery osoby stojące na zewnątrz budynku Wydziału Elektrycznego - Dziekan oraz Prodziekani Wydziału Elektrycznego