Aktualności

Wizyta studentów kierunku automatyka i robotyka S2 w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie 07.06.2024 15:02

W dniu 5 czerwca br. studenci kierunku automatyka i robotyka stopnia S2 w ramach przedmiotu „Systemy pomiarowe” tradycyjnie już jak co roku udali się na wizytę do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.

Inżynierów z Wydziału Elektrycznego ZUT powitał Dyrektor OUM w Szczecinie Pan mgr inż. Krzysztof Skwark, który jest również naszym absolwentem. Warto wspomnieć, że niedawno Pan Dyrektor gościł też na naszym Wydziale, opowiadając o działalności i strukturze krajowej i lokalnej administracji miar w Polsce.

Podczas wizyty w OUM studenci zapoznali się z zadaniami i pracą Urzędu, zobaczyli sposoby legalizacji i wzorcowania przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych takich jak: napięcie, prąd, rezystancja, długość, czas, masa, temperatura i ciśnienie. Obejrzeli również wzorce fizyczne (masy, rezystancji, pojemności i indukcyjności) oraz przyrządy odtwarzające wartości wielkości wzorcowych (kalibratory napięcia, prądu, rezystancji). Naszych inżynierów po OUM oprowadzał Pan Alfred Kuczyński, któremu serdecznie dziękujemy.

Fot. dr inż. Artur Wollek